DAIS

Digitalni arhiv izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti (DAIS) osnovan je u cilju:

  • obezbeđivanja otvorenog, onlajn pristupa rezultatima istraživanja SANU
  • čuvanja radova za buduće generacije
  • promovisanja novih modela naučne komunikacije
  • produbljivanju razumevanja zajednice o vrednosti nauke.

mesto za osnovne informacije i pomoćne dokumente

Pitanja i komentare očekujemo na : Zapažanja
ili na mejl: dais@sanu.ac.rs