Now showing items 1-14 of 14

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Да ли су идеје још релевантне? [1]
   Данило Киш и Џејмс Џојс: случај Уликс [1]
   Допринос протеомике наукама о храни, исхрани и животној средини: разматрање деградација и модификација хране током обраде и дигестије хране и под утицајем загађења животне средине [1]
   Етномузиколошки и уметнички рад у домену традиционалног фолклорног вокалног наслеђа [1]
   Инфлација: откуд, како се развија и како је зауставити? [1]
   Источнословенска богиња Мокош: питања реконструкције [1]
   Компјутерско моделовање наноструктура на површинама кристала [1]
   Методолошки приступ у проучавању новца средњовековне Србије [1]
   Оружје с небеса. Иконологија средњовековних представа инвеституре владара војним инсигнијама [1]
   Памћење поезије и уцјеловљење традиције [1]
   Поремећај редокс хомеостазе у хроничној бубрежној слабости [1]
   Претензије Централног комитета Комунистичке партије Хрватске на Срем (1941−1944) [1]
   Развој и примена вишефазног реактора са вибрационом мешалицом у производњи биодизела [1]
   Токови вајареве магме [1]