Now showing items 1-1 of 1

    • Sala - vulg. la. sol*e(a) solum 

      Павловић, Миливој (Београд : Српска академија наука, Београд : Институт за српски језик, 1957)