Now showing items 516-535 of 2189

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Sveslovenski jezik Jurаја Križaniса u kontekstu slovensке interlingvistiке [1]
   Syllable structure [1]
   Synchrony, diachrony and Greenberg's state-process model: From the viewpoint of typological characterization [1]
   Syntactic co-reference [1]
   Syntactical Units as Bounded Discourse Formants in Communicative and Narrative Pragmatics [1]
   Syntax and semantics of the dative case [1]
   System der Bedeutung elementarer Präteritas in der Sрrache der Gallipoli-Serben [1]
   Systemy zoonimiszne w jezykach stowiariskich, Rozprawy Slawistyszne, tom 11, Uniwersytet Marii Kurie-Sklodowskiej, Lublin, 1996 [1]
   Szy glagolska msza świetego Floriana mogla powstać w krakowie [1]
   Słowiańskie południe w czasie i przestrzeni [1]
   Što je skopos? [1]
   SН. arzan, arzovan, rzan [1]
   Tadeusz Lehr-Spławinski [1]
   Talmy Leonard: Toward a cognitive semantics, Vol. I: Concept structuring systems; Vol. II: Typology and process in concept structuring, MIT Press, A Bradford Book, Cambridge Massachusetts - London, 2000 [1]
   Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana, 2006 [1]
   Tekstološka analiza starosrpskohrvatskih povelja [1]
   Tendencје rozwojowe we wspołсzesnym jezуku polskim [1]
   Teoretyszne aspekty prac syntaktycznych Ireny Grickat [1]
   The Antiquity Of Serbo-Croatian Verse [1]
   The Approaches to the Description of Innovations in the Modern Ukrainian Neography [1]