Now showing items 626-645 of 2189

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   W poszukiwaniu paradygmatu etnolingwistyki : glosariusz kluczowych terminów i pojęć [1]
   Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów t. 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 368 str. [1]
   Why NA? [1]
   Wiener slawistische Almanach 57: "Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca" [1]
   Wieslaw Borys i Hanna Popowska-Taborska: Slownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I, A - Č, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Slawistyczny Osrodek Wydawniczy, Warszawa, 1994 [1]
   Word-Formation of Occasionalisms in Serbo-Croatian [1]
   Władysław Lubaś: Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny: Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Opolu, Studia i Monografie Nr 326, Opole, 2003 [1]
   Z kontaktów Wuka Stefanowicia Karadžicoa z Polakami [1]
   Zagrebački primerak Bohorićeve slovenske (slovenačke) gramatike, 1584. [1]
   Zaharija Orfelin’s Primer and its Place in Serbian Cultural History [1]
   Zavida, pére de Miroslav, prince de Hum [1]
   Završetak -u u gen. sing. muških imenica u slovenskom jeziku [1]
   Ze słowianskich zagadnieň semantycznych ‘szuć', 'słyszeć', 'pachnieć' [1]
   Značaj zapadnog štokavskog govora za istoriju i dijalektologiju srpskohrvatskog jezika [1]
   Značenje perfektivnoga prezenta u negativnim pitanjima u hrvatskom ili srpskom јеziku [1]
   Zródla wegierskie do chronologii turcyzmów w jezyku serbsko-chorwackim [1]
   Zur Darstellung von Funktionswörtern im Wörterbuch [1]
   Zur determiniertheit/indeterminierth eit von substantiven unter konfrontativem aspekt: die servokroatissners adjektivformen und der artikelgebrauch im deutschen [1]
   Zur einigen fragen der Semantischen ebene der Satzsyntax [1]
   Zur frage der Sudslawischen perunika — namen [1]