Now showing items 614-633 of 2189

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Values and Attitudes in Language Standardization [1]
   Varied Aspects of the Syntactic Relation Numeral ~ Noun [1]
   Vera Vasić, Tvrtko Prćić, Gordana Nejgebauer: Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama: Zmaj, Novi Sad, 2001 [1]
   Verbal će-constructions in Kosovo-Metohian dialects [1]
   Verbal grammar in the Russian explanatory dictionary [1]
   Viseštruki aspekti sintaksičke relacije broj ~ imenica [1]
   Vranje Speech Through the Prism of Diglossia [1]
   Vrijednosti i granice stilističke kritike [1]
   Vuk comme onomasticien [1]
   Vuk сомме dialectologue [1]
   Vybrane kapitoly ze starosrbske textove syntaxe [1]
   Vyjadrovani modality nutnosti v srbocharvatskem jazyce [1]
   W poszukiwaniu paradygmatu etnolingwistyki : glosariusz kluczowych terminów i pojęć [1]
   Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów t. 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 368 str. [1]
   Why NA? [1]
   Wiener slawistische Almanach 57: "Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca" [1]
   Wieslaw Borys i Hanna Popowska-Taborska: Slownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I, A - Č, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Slawistyczny Osrodek Wydawniczy, Warszawa, 1994 [1]
   Word-Formation of Occasionalisms in Serbo-Croatian [1]
   Władysław Lubaś: Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny: Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Opolu, Studia i Monografie Nr 326, Opole, 2003 [1]
   Z kontaktów Wuka Stefanowicia Karadžicoa z Polakami [1]