Now showing items 1-20 of 173

   Titles
   100 мојих портрета : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. јун 2019. године] [1]
   Anthropogenetic homozygosity and adaptive variability : HRC-test in studies of human populations : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 10. децембар 2013. године] [1]
   Aquatica : књижевност, култура : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. децембар 2014. године] [1]
   Climate change : inferences from paleoclimate and regional aspects ; Математичка теорија топлотних појава насталих сунчевим зрачењем : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 25. јун 2013. године] [1]
   Depleted uranium induced Petkau effect : challenges for the future : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. јун 2017. године] [1]
   Fractional calculus with applications in mechanics : vibrations and diffusion processes ; Fractional calculus with applications in mechanics: wave propagation, impact and variational principles : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8. април 2014. године] [1]
   Grid-side converters control and design : interfacing between the AC grid and renewable power sources : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 9. октобар 2018. године] [1]
   Italy’s Balkan Strategies (19th–20th Century) ; Црквена политика Византије од краја иконоборства до смрти цара Василија I : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. мај 2015. године] [1]
   La Serbie et les pays serbes : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2013. године] [1]
   Plasma electronics : applications in microelectronic device fabrication : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. јануар 2016. године] [1]
   Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 3. септембар 2019. године] [1]
   The Sasa library forum: 1991-2021 [1]
   The theory of Hardy's Z-function : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, фебруар 2013. године] [1]
   Tопонимија Бањске хрисовуље ; MIKLOSICHIANA bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 9. јуна 2015. године] [1]
   ΠΕΡIΒΟΛΟΣ. Књ. 1–2, Зборник у част Мирјане Живојиновић : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 2. фебруар 2016. године] [1]
   Академске беседе. Књ. 1 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 29. новембар 2016. године] [1]
   Академске беседе. Књ. 2 ; Приступна предавања дописних чланова. Књ. 1 ; Библиографије чланова САНУ. Књ. 1 : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 10. децембар 2019. године] [1]
   Ватикан и Први светски рат : 1914-1918. Књ. 1-3 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8. децембра 2015. године] [1]
   Ватикан у балканском вртлогу : студије и расправе ; "La Dalmazia o morte" : италијанска окупација југословенских земаља 1918-1923. године : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8. октобар 2013. године] [1]
   Византијски свет на Балкану : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, април 2013. године] [1]