Now showing items 1-20 of 41

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Anthropogenetic homozygosity and adaptive variability : HRC-test in studies of human populations : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 10. децембар 2013. године] [1]
   Climate change : inferences from paleoclimate and regional aspects ; Математичка теорија топлотних појава насталих сунчевим зрачењем : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 25. јун 2013. године] [1]
   La Serbie et les pays serbes : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. мај 2013. године] [1]
   The theory of Hardy's Z-function : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, фебруар 2013. године] [1]
   Ватикан у балканском вртлогу : студије и расправе ; "La Dalmazia o morte" : италијанска окупација југословенских земаља 1918-1923. године : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 8. октобар 2013. године] [1]
   Византијски свет на Балкану : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, април 2013. године] [1]
   Голи оток. Књ. 1-5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 16. октобар 2012. године] [1]
   Граматика и лексика у словенским језицима : зборник радова с међународног симпозијумa : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 27. март 2012. године] [1]
   Дан Библиотеке САНУ посвећен дугогодишњем управнику Библиотеке академику Никши Стипчевићу : [Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 8. мај 2012. године] [1]
   Дан Библиотеке САНУ посвећен књижевнику Светолику Ранковићу поводом 150. годишњице рођења : [обележавање јубилеја на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 7. мај 2013. године] [1]
   Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. фебруар 2012. године] [1]
   Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године] [1]
   Заједничко у словенском фолклору : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. март 2013. године] [1]
   Зборник у част Николе Хајдина поводом деведесетог рођендана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. октобар 2013. године] [1]
   Истакнути српски лекари и професори. Књ. 1 ; Др Лаза К. Лазаревић - живот и дело : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 13. новембар 2012. године] [1]
   Ка изворима речи : тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ : зборник радова: [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 17. децембар 2013. године] [1]
   Капија Балкана : брзи водич кроз прошлост Београда : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. децембар 2011. године] [1]
   Кардиологија : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 9. октобар 2012. године] [1]
   Лаза Костић ; Лаза Костић : 1841-1910-2010 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 13. децембар 2011. године] [1]
   На траговима Војислава Ј. Ђурића : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. април 2012. године] [1]