Now showing items 1-20 of 23

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   150 година од рођења академика Стевана П. Бошковића [1]
   General Stevan P. Bošković’s contribution to the work of military geodetic services between the two world wars (1920–1941) [1]
   Stevan P. Bošković – a pioneer of astrogeodetic works in our region [1]
   Stevan P. Bošković – life and work [1]
   Vladimir D. Laskarev (1868–1954) – life and work [1]
   Vladimir D. Laskarev : his character and work as remembered by Petar Stevanović [1]
   Vladimir D. Laskarev’s contribution to the work of the Serbian Geological Society [1]
   Аcademician Vladimir Laskarev’s contribution to the work of the Natural History Museum in Belgrade [1]
   Владимир Д. Ласкарев (1868‒1954) – живот и дело [1]
   Владимир Д. Ласкарев : лик и дело у сећањима Петра Стевановића [1]
   Допринос академика Владимира Ласкарева раду Природњачког музеја у Београду [1]
   Допринос Владимира Д. Ласкарева раду Српског геолошког друштва [1]
   Допринос генерала Стевана П. Бошковића у раду војне геодетске службе између два светска рата (1920–1941) [1]
   О термину „Паратетис“ (Ласкарев, 1924) и значају истраживања неогена у Србији [1]
   Оn the term “Paratethys” (Laskarev, 1924) and the importance of the Neogene research in Serbia [1]
   Први резултати истраживања заштићеног лесног профила у Земуну [1]
   Стеван П. Бошкович – академик Сербской академии наук [1]
   Стеван П. Бошковић и Географический отдел в Большой войне [1]
   Стеван П. Бошковић и Географско одељење у Великом рату [1]
   Стеван П. Бошковић – академик САН [1]