Show simple item record

From Amphibians and Reptiles of our country to red books of fauna of Serbia

dc.creatorТомовић, Љиљана
dc.creatorКалезић, Милош
dc.date.accessioned2020-10-24T14:37:42Z
dc.date.available2022-01-03
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-7025-821-1
dc.identifier.urihttps://dais.sanu.ac.rs/123456789/9314
dc.description.abstractIn 1951. in his book „Amphibians and Reptiles of our country“ Milutin Radovanović wrote: „Fauna of our Country even today, in the second half of the 20th century, is very poorly known“. Meanwhile, batrachology and herpetology had developed especially in publication of scientific papers in international journals in various disciplines, such as: morphological and genetic differentiation, life-history characteristics, phylogeny and phylogeography of Amphibians and Reptiles. However, there is limited number of papers in which distributional data, diversity patterns, or zoogeographic characteristics of Serbian Amphibians and Reptiles are presented. Only exceptions are monographs “Biodiversity of Yugoslavia with species of international significance“ in 1995, and “Fauna of tailed Amphibians of Serbia“ in 2016. After Radovanović’s „Amphibians and Reptiles of our country“, comprehensive expertise-scientific monographic publications in both Serbian and English languages are: “Red Book of fauna of Serbia I – Amphibians“ and “Red Book of fauna of Serbia II – Reptiles, in 2015.“ Considering situation in faunistics in the period from mid part of the last century until 2015, the point of reference of this manuscript shall be comparative overview of distribution of selected species of Amphibians and Reptiles of our country, from data published in the book “Amphibians and Reptiles of our Country“ of Milutin Radovanović, and those presented in the “Red Books of Amphibians and Reptiles of Serbia“.en
dc.description.abstractЈош 1951. године, у својој књизи Водоземци и гмизавци наше земље Милутин Радовановић је написао: „Фауна наше Отаџбине и данас, у половини двадесетог века, врло слабо је позната“. У међувремену, батрахологија и херпетологија су у Србији значајно узнапредовале, посебно у публиковању научних радова у међународним часописима из области: морфолошке и генетичке диференцијације, одлика животне историје, филогеније и филогеографије водоземаца и гмизаваца. Међутим, веома је мали број научних радова у којима је дат преглед одлика дистрибуције, диверзитета батрахофауне и херпетофауне или зоогеографије Србије. Могу се издвојити само монографије Биодиверзитет Југославије са прегледом врста од међународног значаја, из 1995. године, и Фауна репатих водоземаца Србије из 2016. године. Након Радовановићевих Водоземаца и гмизаваца наше земље из 1951. године, свеобухватне стручнонаучне публикације монографског типа, које су публиковане на српском (и енглеском) језику, јесу Црвена књига фауне Србије I – водоземци и Црвена књига фауне Србије II – гмизавци, из 2015. године. Имајући у виду ситуацију у области фаунистике у периоду од 50-их година прошлог века, па све до 2015. године, акценат овог текста биће на компаративном прегледу дистрибуције одабраних врста водоземаца и гмизаваца наше земље, полазећи од података публикованих у књизи Водоземци и гмизавци наше земље Милутина Радовановића до оних публикованих у црвеним књигама водоземаца и гмизаваца Србије.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsembargoedAccesssr
dc.sourceЗборник са научног скупа поводом педесет година од смрти академика Милутина Радовановићаsr
dc.subjectMilutin Radovanovićsr
dc.subjectSerbiasr
dc.subjectfaunisticssr
dc.subjectAmphibianssr
dc.subjectReptilessr
dc.titleОд водоземаца и гмизаваца наше земље до црвених књига фауне Србијеsr
dc.titleFrom Amphibians and Reptiles of our country to red books of fauna of Serbiaen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractTomović, Ljiljana; Kalezić, Miloš; Od vodozemaca i gmizavaca naše zemlje do crvenih knjiga faune Srbije;
dc.citation.spage135
dc.citation.epage148
dc.description.otherНаучни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 180. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 15sr
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record