Статистика процедуре

КоракОбављено
1Корак прихватања/одбијања/измене мета-података44
2Скуп са Прихвати/Одбиј/Измени корацима за метаподатке44
3Корак измене метаподатака41