Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmovaPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion653839.16%0.00
2type_keyword:conferenceObject436726.16%0.00
3subject_keyword:Serbia384523.03%0.00
4dateIssued_keyword:2019293417.57%0.00
5subject_keyword:tourism251315.05%0.00
6type_keyword:article227013.60%0.00
7dateIssued_keyword:2018180610.82%0.00
8dateIssued_keyword:201616139.66%0.00
9dateIssued_keyword:201416109.64%0.00
10subject_keyword:Srbija14668.78%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
16695100.00%0.00