Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion653839.09%0.00
2type_keyword:conferenceObject436726.11%0.00
3subject_keyword:Serbia384522.99%0.00
4dateIssued_keyword:2019293417.54%0.00
5subject_keyword:tourism251315.03%0.00
6type_keyword:article227013.57%0.00
7dateIssued_keyword:2018180610.80%0.00
8dateIssued_keyword:201616139.64%0.00
9dateIssued_keyword:201416109.63%0.00
10subject_keyword:Srbija14668.77%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
16725100.00%0.00