Now showing items 127-146 of 157

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Vernacular architecture in Macedonia and Serbia: a comparative study [1]
   Vulnerability to natural disasters in Serbia: spatial and temporal comparison [1]
   Why should gender differences in hospitality really matter? A study of personnel’s service orientation and job satisfaction in hotels [1]
   Да ли мали град са туристичком функцијом има демографски потенцијал? [1]
   Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона [1]
   Зелена инфраструктура у функцији заштите простора и насеља [1]
   Инжењер и кнез: модернизација и европеизација Београда [1]
   Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома [1]
   Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда [1]
   Могућности унапређења управљања животном средином у великим енергетским системима [1]
   Модел конкурентности општине Чајетина као туристичке дестинације [1]
   Научни допринос Јована Цвијића у области опште геоморфологије [1]
   Нови Ланарк: утопија под Унеско заштитом / New Lanark: a utopia on the UNESCO World Heritage List [1]
   Перспективе развоја културне руте "Тврђаве на Дунаву" у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије [1]
   Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020. [1]
   Примери добре праксе у примени соларне енергије [1]
   Промет туриста у Сокобањи 1897-2014. године [1]
   Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљу [1]
   Рентијерски станови за сиромашне Београђане, 1919–1941 [1]
   Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns [1]