Now showing items 118-137 of 157

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Transformation of hotel offer in the Serbian spa resorts: Present state and perspectives [1]
   Trends of mean annual and seasonal discharges of rivers in Serbia [1]
   Urban innovations from the 2003 Master Plan: preserving Belgrade’s identity [1]
   Urban plans of cities in Serbia: towards the status of cultural heritage [1]
   Urbanistički planovi gradova u Srbiji: pitanje statusa kulturnog dobra [1]
   Uticaj obnovljivih izvora energije na predeo [1]
   Utilization of geothermal springs as a renewable energy source: Vranjska Banja case study [1]
   Uzroci i posledice klimatskih promena [1]
   Variations in ionospheric D-region recombination properties during increase of its X-ray heating induced by solar X-ray flare [1]
   Vernacular architecture in Macedonia and Serbia: a comparative study [1]
   Vulnerability to natural disasters in Serbia: spatial and temporal comparison [1]
   Why should gender differences in hospitality really matter? A study of personnel’s service orientation and job satisfaction in hotels [1]
   Да ли мали град са туристичком функцијом има демографски потенцијал? [1]
   Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона [1]
   Зелена инфраструктура у функцији заштите простора и насеља [1]
   Инжењер и кнез: модернизација и европеизација Београда [1]
   Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома [1]
   Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда [1]
   Могућности унапређења управљања животном средином у великим енергетским системима [1]
   Модел конкурентности општине Чајетина као туристичке дестинације [1]