Now showing items 368-387 of 1533

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Ivan Jevtić’s Мusical Universe at a Crossroads of Traditional and New Music Expression. Tendencies of Changes on the Example of Selected Works of the Concert Genre [1]
   Ivana Medić, Teorija i praksa Gesamtkunstwerka u XX i XXI veku: Operski ciklus SVETLOST / LICHT Karlhajnca Štokhauzena. Beograd: Muzikološki institut SANU, 2019. ISBN 978-86-80639-33-8 [1]
   Ivana Medić, Theory and Practice of Gesamtkunstwerk in the 20th and 21st Centuries – Karlheinz Stockhausen’s Operatic Cycle LIGHT/LICHT; Belgrade: Institute of Musicology SASA, 2019, ISBN 978-86-80639-33-8 [1]
   Ivana Perković: Od anđeoskog pojanja do horske umetnosti - srpska horska crkvena muzika u periodu romantizma (do 1914. godine), Muzikološke studije - disertacije, sveska 1, FMU, Beograd, 2008 [1]
   Iz komunizma u kapitalizam preko ratova - pejzaž srpske muzike 1985-2005 [1]
   Iz službe jutrenja - umetanje poetskih tekstova u napev polijeleja [1]
   Izdanja ozbiljne muzike u PGP-RTB/PGP-RTS-u: licencna izdanja [1]
   Izdanja ozbiljne muzike u PGP-RTS-u [1]
   Izgubljeni u lestvicama: proučavanje folklora na Balkanu i otomansko nasleđe [1]
   Između autonomije muzike i autonomije kompozitora. Beleške o modernizmima i tradicionalizmima u slovenačkoj muzici XX veka [1]
   Između avangarde i transavangarde - o nekoliko dela Lasla Dubrovaja iz osamdesetih godina XX veka [1]
   Jacques Attali's Concept of the Political Economy of Music in the Context of the Recording Industry in Former Yugoslavia [1]
   Janáček’s and Freud’s Vienna: the Fight for Recognition of Two Great Contemporaries [1]
   Jelena Jovanović (prir.): Sa Oplenca kliknu vila - tradicionalne pesme, KUD "Oplenac", Topola, 2007 [1]
   Jelena Jovanović (prir.): Šta se čuje kroz goru zelenu? - pevačka i sviračka tradicija Gornje Jasenice, Muzikološki institut SANU, Beograd, 2007 [1]
   Jelena Novak, Opera in the times of media [1]
   Jeremić-Molnar Dragana, Aleksandar Molnar: Mit, ideologija i misterija u tetralogiji Riharda Vagnera - prsten Nibelunga i Parsifal, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004 [1]
   Jeremić-Molnar Dragana, Aleksandar Molnar: Myth, ideology and mystery in Richard Wagner's tetralogy, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004 [1]
   Jeremić-Molnar Dragana: Srpska klavirska muzika u doba romantizma (1841-1914), Matica srpska, Novi Sad, 2006 [1]
   Jernej Weiss: Emerik Beran (1868-1940) - samotni svetovljan [1]