Now showing items 353-372 of 1510

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   International Musicological Conference ; Beyond the East - West divide : rethinking Balkan Music's poles of Attraction ; Belgrade, 26-29 September 2013. [1]
   Introduction: Music and ethnomusicology – encounters in the Balkans [1]
   Iskustva prilagođavanja postvizantijskog pojanja stranim jezicima - istraživanje i praksa [1]
   Istočna prirodnost prema zapadnoj artificijelnosti - uticaj Rimskog-Korsakova na rane opere Manolisa Kalomirisa [1]
   Istok-Zapad u polemičkom kontekstu srpske muzike između dva svetska rata [1]
   Istorijat troglasnih gajdi u svetlu migracija [1]
   Italian musicians in Greece during the Nineteenth Century [1]
   Italijanski muzičari u Grčkoj u 19. veku [1]
   Ivan Jevtić – compositeur serbe avec une adresse parisienne et une réputation internationale [1]
   Ivan Jevtić’s Мusical Universe at a Crossroads of Traditional and New Music Expression. Tendencies of Changes on the Example of Selected Works of the Concert Genre [1]
   Ivana Medić, Teorija i praksa Gesamtkunstwerka u XX i XXI veku: Operski ciklus SVETLOST / LICHT Karlhajnca Štokhauzena. Beograd: Muzikološki institut SANU, 2019. ISBN 978-86-80639-33-8 [1]
   Ivana Medić, Theory and Practice of Gesamtkunstwerk in the 20th and 21st Centuries – Karlheinz Stockhausen’s Operatic Cycle LIGHT/LICHT; Belgrade: Institute of Musicology SASA, 2019, ISBN 978-86-80639-33-8 [1]
   Ivana Perković: Od anđeoskog pojanja do horske umetnosti - srpska horska crkvena muzika u periodu romantizma (do 1914. godine), Muzikološke studije - disertacije, sveska 1, FMU, Beograd, 2008 [1]
   Iz komunizma u kapitalizam preko ratova - pejzaž srpske muzike 1985-2005 [1]
   Iz službe jutrenja - umetanje poetskih tekstova u napev polijeleja [1]
   Izdanja ozbiljne muzike u PGP-RTB/PGP-RTS-u: licencna izdanja [1]
   Izdanja ozbiljne muzike u PGP-RTS-u [1]
   Izgubljeni u lestvicama: proučavanje folklora na Balkanu i otomansko nasleđe [1]
   Između autonomije muzike i autonomije kompozitora. Beleške o modernizmima i tradicionalizmima u slovenačkoj muzici XX veka [1]
   Između avangarde i transavangarde - o nekoliko dela Lasla Dubrovaja iz osamdesetih godina XX veka [1]