Етнографски институт САНУ (основан 1947. године) је централна национална научно-истраживачка установа у Србији која се бави систематским етнолошко-антрополошким проучавањем становништва Србије, као и културе српског народа у земљи и расејању. У оквиру пројеката Института проучавају се историјски и савремени културни и друштвени процеси и феномени везани за различите врсте индивидуалних и колективних идентитетских стратегија.

....................................

Institute of Ethnography SASA (established in 1947) is the central national research institution engaging in systematic ethnological and anthropological study of Serbian culture, both within the country’s borders and abroad. The projects realized by the Institute center around the study of both historical and contemporary social processes and phenomena dealing with different types of individual and collective identity strategies.

....................................

Kolekcije u ovoj grupi

Najnovije

Više