Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion782419.57%0.00
2type_keyword:article595014.88%0.00
3subject_keyword:Serbia556313.92%0.00
4type_keyword:conferenceObject473511.84%0.00
5subject_keyword:tourism36369.10%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]29777.45%0.00
7dateIssued_keyword:[2010 TO 2020]28817.21%0.00
8dateIssued_keyword:201923835.96%0.00
9type_keyword:doctoralThesis23665.92%0.00
10subject_keyword:sustainable development22245.56%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
39977100.00%0.01