Now showing items 148-167 of 207

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Variations in ionospheric D-region recombination properties during increase of its X-ray heating induced by solar X-ray flare [1]
   Vernacular architecture in Macedonia and Serbia: a comparative study [1]
   Vulnerability to natural disasters in Serbia: spatial and temporal comparison [1]
   Why should gender differences in hospitality really matter? A study of personnel’s service orientation and job satisfaction in hotels [1]
   Атмосферска циркулација као фактор просторне расподеле температура ваздуха и падавина у Србији [1]
   Бранислав Којић: простор у селу, село у простору [1]
   Генерални план Београда 1923 компарација планираног и оствареног [1]
   Географски аспекти природних непогода у Шумадији [1]
   Геоеколошке детерминанте заштите и ревитализације текућих вода у функцији одрживог развоја АП Војводине [1]
   Геосистемске основе управљања животном средином [1]
   Да ли мали град са туристичком функцијом има демографски потенцијал? [1]
   Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 1 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des sciences, Institut de géographie: 10 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des sciences, Institut de géographie: 11 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 2 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des sciences, Institut de géographie: 3 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 4 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 5 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des sciences, Institut de géographie: 6 [1]