Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion1317224.69%0.00
2type_keyword:article1009418.92%0.00
3subject_keyword:Serbia603311.31%0.00
4subject_keyword:Balkans49679.31%0.00
5dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]40757.64%0.00
6type_keyword:bookPart38667.25%0.00
7type_keyword:book37176.97%0.00
8dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]33966.37%0.00
9subject_keyword:Yugoslavia32836.15%0.00
10type_keyword:review31175.84%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
53342100.00%0.01