Now showing items 1-10 of 1

  ahkâm administration (1)
  institution of appellation (1)
  Ottoman Empire (1)
  political initiatives (1)
  transitional period (1)
  ахкјам администрација (1)
  институција апелације (1)
  Османско царство (1)
  политичке иницијативе (1)
  транзициони период (1)