Now showing items 1028-1047 of 1433

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Zidno slikarstvo u crkvi Svetog Mihaila u Kotoru [1]
   Zmije u medicinskoj praksi starog Kotora (Snakes in Medical Practice of the Old Cattaro) [1]
   Znak upozorenja [3]
   Zoran Milutinović, Getting Over Europe. The Construction of Europe in Serbian Culture (Studia Imagologica Series). Amsterdam – New York: Rodopi, 2011, pp. 288. [1]
   Μελποµένη Κατσαροπούλου, Η προγραµµατική βάση της σερβικής εθνικής πολιτικής τον 19ο και 20ο αι. Το 'Načertanije' του Ηλία Γκαράσανιν, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2003, 302 str [1]
   Μελποµένη Κατσαροπούλου, Ιστορία του Μαυροβουνίου από το Συνέδριο του Βερολίνου µέχρι το τέλος του Α Παγκοσµίου Πολέµου. Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004, 284 str [1]
   А Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo [1]
   Абразија зуба као обележје хумане популације културе Лепенског Вира [1]
   Албанска побуна на Косову и Метохији 1944. и 1945. у светлу британске политике према Балкану [1]
   Амблематски мотиви на барокним капијама Београда [1]
   Амијан Марцелин и смрт Теодосија Старијег [1]
   Антикварски корени српске археологије [1]
   Античке студије код Срба: зборник радова са научног скупа одржаног 3-4. јуна 1987. године у Београду и Новом Саду [1]
   Апокрифне молитве и заклињања код јужних Словена [1]
   Археологија на карти Србије [1]
   Архивирање и историја археологије [1]
   Архивска грађа о стаклу и стакларству у Дубровнику (XIV-XVI век) [1]
   Аустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914) [1]
   Балканское языкознание, Академия наук СССР, Институт славяноведения и балканистики, Москва 1973 [1]
   Барон Де Тот - Минхаузенов узор као модернизатор османске војске [1]