Now showing items 1-20 of 2780

   Titles
   "Igniting the East" : the causes and consequences of the 1875 peasant revolt in Bosnia-Hercegovina [1]
   "Olujaci" by Ivo Andrić and the tradition notions about other world and folklore model of getting married far away [1]
   "Запалити исток" : узроци и последице Босанско-херцеговачког устанка 1875. године [1]
   "Олујаци" Иве Андрића - о традиционалном доживљају оностраног и неким елементима фолклорног модела удаје на далеко [1]
   "Чисте технологије" и очување животне средине у пољопривреди [1]
   (In)Compatibility of biomedicine development with understanding and protection of children’s rights [1]
   (Re)construction of a reader’s taste. Literary poetics of Slobodan Jovanović [1]
   (Не)усклађеност развоја биомедицине са схватањем и заштитом дечјих права [1]
   (Полу)групе, алгоритми, језици и облици: јеɡан век бескрајне игре речима [1]
   (Ре)конструкција једног читалачког укуса: поетика књижевности Слободана Јовановића [1]
   (С)поменичко наслеђе Срба у Румунији [1]
   100 мојих портрета : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 4. јун 2019. године] [1]
   150 година од рођења академика Стевана П. Бошковића [1]
   1968 and Yugoslav Writers: the Language Conflict, Student Demonstrations and Foreign Policy Challenges [1]
   1968. и југословенски писци: језички сукоб, демонстрације студената и спољнополитички изазови [1]
   A "thing" - the concept and division in Serbian mediaeval law [1]
   A 16th-Century Manuscript Copy of the Typik on of Karyes (AHS 134/135) [1]
   A Brief Review of the Life of Rade Uhlik – From Family Memories [1]
   A common fixed point result in strong JS-metric space [1]
   A contemporary view of Mihailo Petrović’s doctoral thesis [1]