Now showing items 601-620 of 1541

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Yugoslav-Italian еconomic relations (1934‒1936) [1]
   Đura Daničić and Old Serbian literature [1]
   Αντώνιος-Αιμί λιος Ταχιάος (20 Μαΐου 1931-†10 Απριλίου 2018) [1]
   Αντωνιοσ Αιμιλιοσ N. Ταχιαοσ : το επιστημονικο του εργο και η σημβολη του στη εληνικη σλαβολογικη ερευνα [1]
   Παναγιώτης Χάριτος (1946–2014) : in memoriam [1]
   А Troparion and a Kontakion Dedicated to the Kievan Prince Vladimir in the Manuscript of Danil Krpac [1]
   Аcademician Vladimir Laskarev’s contribution to the work of the Natural History Museum in Belgrade [1]
   Агенције за привремено запошљавање: прекарни рад или ефикасно тржиште рада? [1]
   Аграрна криза у Србији, 1925-1935. [1]
   Административна подела, насеља и становништво у првим вековима под Османлијама [1]
   Академик Михаило Петровић – доприноси у науци и настави [1]
   Аквакултура у служби заштите угрожених врста риба у Србији [1]
   Актуелна светска економска криза и транзициона рецесија: искуство Србије [1]
   Алгебарско наслеђе Михаила Петровића Аласа и Српска алгебарска школа [1]
   Александар Арнаутовић, Из предгробних мемоара (Рат/Војска/Кабинет министра/Бугарски рат/Албанија/ Посланство у Паризу) [1]
   Александар Костић : редовни члан [1]
   Алпар Лошонц : дописни члан [1]
   Анализа стамбених склопова ромске куће [1]
   Антоније Емил Тахиаос : (1931-2018) [1]
   Антрополингвистика как современное развитие терминоведения [1]