Now showing items 1-20 of 4329

   Titles
   "Два врана гаврана" : Corvus corax у словенској епици - компаративни поглед [1]
   "Женидба са препрекама" и ратничка иницијација [1]
   "Мађар курир" о Првом српском устанку [1]
   "Петлић", "палидрвце" или "оплодитељ"? [1]
   "Пчелињак" Милосава Тешића [1]
   (De)compression as the semantic mechanism in the political cartoon [1]
   (Ne)prevodivost kulture – pogrdne reči i izrazi [1]
   (Pseudo)Classical and Ancient Names of Serbian Lands in Old Serbian Sources [1]
   (Un)translatability of Culture: Pejorative Words and Phrases [1]
   (Де)компресија као семантички механизам у политичкој карикатури [1]
   (Псеудо)класични и стари називи српских земаља у старим српским изворима [1]
   12. Надгробни натпис „првог“ студеничког игумана Дионисија, 28. Вуканово јеванђеље, 29. Београдски паримејник, 43. Ктиторски натпис краља Милутина, 55. Студенички зборник [1]
   38. и 39. Научни састанак слависта у Вукове дане [1]
   40. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане [1]
   41. Научни састанак слависта у Вукове дане [1]
   42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане [1]
   46. семинар српског језика, књижевности и културе [1]
   49. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане [1]
   50 година Међународног славистичког центра. књ. 2 [1]
   70 година Института за српски језик САНУ : између два јубилеја (2007–2017) [1]