Now showing items 622-641 of 2347

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Verbs of "transformation" or "imitation" in Serbian [1]
   Verbs of emotion in contemporary Serbian language (a semantic and word-formation approach) [1]
   Verbs of visual perception in the Serbian language [1]
   Verbs with prefix za- which denote initial situations in the contemporary Serbian – a cognitive linguistic approach [1]
   Verbs with the meaning of gradualness [1]
   Vesna Polovina: Semantika i tekstlingvistika. Beograd, 1999, 245 str. [1]
   Vessels for Alcoholic Beverage in Valjevska Podgorina [1]
   Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów t. 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 368 str. [1]
   Water and Some Water-Connected Terms in Serbian Dialect Dictionaries [1]
   Wedding Lexicon in Banat [1]
   What do Personal Names Tell us about the “Male–Female” Distinction, Gender and the Structural Organization of Language? [1]
   White bees [1]
   Wiener slawistische Almanach 57: "Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca" [1]
   Wieslaw Borys i Hanna Popowska-Taborska: Slownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom I, A - Č, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Slawistyczny Osrodek Wydawniczy, Warszawa, 1994 [1]
   Wiesław Boryś; Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 1999, 185 p. (Język na pograniczach 21) [1]
   Xhelal Ylli, Das slavische Lehngut im Albanischen 2. Ortsnamen, Munchen 2000. [1]
   XVI Међународни конгрес слависта [1]
   Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük`teki Ağız Sözcükleri Üzerine [1]
   Youth Music Jargon: the Cases of Belgrade and Moscow, Russia [1]
   Zbornik radova posvećen Zuzani Topolinjskoj [1]