Now showing items 1-9 of 1

  agens (1)
  bezlične rečenice (1)
  genitiv pacijensa u bezličnoj rečenici (1)
  glagolska semantika (1)
  neutralizacija tranzitivnosti (1)
  pacijens (1)
  pasivna dijateza (1)
  predikat bezlične rečenice (1)
  refleksivna dijateza (1)