Now showing items 679-698 of 6383

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   N.V. Ufimceva, G.A. Čerkasova, Ä.N. Karulov, E.F. Tarasov: Slavjanskiè assciativnáè slovarâ, russkè, belorusskiè, bolgarskiè, ukrainskiè, Moskva, 2004., Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossièskoè Federacii, Moskovskiè gosudarstvennáè lingvističeskiè universitet, Rossièskaja akademija nauk, Institut jazákoznanija [1]
   Namenkundliches zur skythischen Abstammungssage [1]
   Names for Colors in Some Prizren-Timok Vernaculars [1]
   Narrative Discursive Form of Gossip [1]
   Nastava književnosti u obaveznoj školi [1]
   Nastava матеrinskog jezika u suvremenoj školi [1]
   Natural and Grammatical Gender of Nouns [1]
   Neakcentovane dužine u govoru Mačve [1]
   Negative Marking of Adjectives Ending with -av in Contemporary Serbian Language in Contrast to Other South Slavic Languages [1]
   Neke kajkavske (slovenačke i hrv.-kajkavske) jezičke pojave, naročito u prezimenima [1]
   Neke specifičnosti srpskohrvatskih narodniн zagonetaka prema opšteslovenskom kontekstu [1]
   Neki elementi odnosa glagolskih imenica od neprelaznih glagola u staroslovenskom prema odgovarajućim rečima u grčkom originalu [1]
   Neki gentilni i njima srodni termini kod Crnogoraca i Arbanasa [1]
   Neki primjeri asimilacije dentala t, d palatalu l, n [1]
   Neki procesi nastajanja termina [1]
   Nekoliko kritičkih napomena o novijim proučavanjima staroslavenske azbuke [1]
   Nekoliko napomena o jezičkoj politici kod nas [1]
   Nešto о Jelsi na Hvaru i o jelšanskom govoru : Topografske i jezičke beleške [1]
   Netopir i leptir [1]
   Neugriechishces λ und ѵ im Serbokroatischen [1]