Now showing items 66-85 of 141

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Драгољуб Јовановић у Народној скупштини ФНРЈ 1945-1947 [1]
   Државна сувереност и међународно право у ери глобализације [1]
   Државна сувереност и/или национална безбедност : (екстерне и интерне функције концепта суверености) [1]
   Европски суд за људска права и глобализација [1]
   Еколошка мисао Драгољуба Јовановића [1]
   Економска мисао др Драгољуба Јовановића [1]
   Енигме о немачкој суверености и европској безбедности [1]
   Ефекти количине и квалитета рада на благостање и неједнакост дохотка у Србији [1]
   Законски оквири културне политике и начини финансирања [1]
   Запосленост у светлу бржег економског развоја [1]
   Заштита нематеријалног културног наслеђа мањина у Републици Србији – прилике и препреке [1]
   Зашто немамо српско-ромску билингвалну наставу у школама у Србији : у прилог поимању адитивне билингвалне наставе као друштвеног капитал [1]
   Идентитетске матрице: la jeunesse désaffectée и уморни ратници (Србија, 2010–2015) [1]
   Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку [1]
   Институционални и независни актери у заједничком деловању : стратегије јавно-цивилног партнерства – пледоаје за аутономију културе [1]
   Институције и политике тржишта рада [1]
   Институције културе, култура институција [1]
   Интернационализација уставног права наспрам глобализације уставног права [1]
   Консолидација страндардизације ромског језика - прошлост, садашњост, будућност уз поштовање дијалекатског диверзитета и омогућавање једноставне комуникације на матерњом језику широм света [1]
   Корпус(на) лингвистика и ромологија у Србији [1]