Now showing items 57-76 of 141

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Босна и Херцеговина - држава са ограниченим суверенитетом [1]
   Демографски оквири неравнотеже на тржишту рада из дугорочне перспективе [1]
   Драгољуб Јовановић и Београдски универзитет [1]
   Драгољуб Јовановић и Милован Ђилас: сукоб политичких концепција [1]
   Драгољуб Јовановић и СССР (1939-1941) [1]
   Драгољуб Јовановић и хрватско питање (1924−1941) [1]
   Драгољуб Јовановић и Шпански грађански рат [1]
   Драгољуб Јовановић о десничарима српског и југословенског националног усмерења [1]
   Драгољуб Јовановић о уставном питању : Поводом Нацрта устава ФНРЈ [1]
   Драгољуб Јовановић у Народној скупштини ФНРЈ 1945-1947 [1]
   Државна сувереност и међународно право у ери глобализације [1]
   Државна сувереност и/или национална безбедност : (екстерне и интерне функције концепта суверености) [1]
   Европски суд за људска права и глобализација [1]
   Еколошка мисао Драгољуба Јовановића [1]
   Економска мисао др Драгољуба Јовановића [1]
   Енигме о немачкој суверености и европској безбедности [1]
   Ефекти количине и квалитета рада на благостање и неједнакост дохотка у Србији [1]
   Законски оквири културне политике и начини финансирања [1]
   Запосленост у светлу бржег економског развоја [1]
   Заштита нематеријалног културног наслеђа мањина у Републици Србији – прилике и препреке [1]