Now showing items 55-74 of 141

      xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
      Why don't we have Serbian-Romani bilingual education in Serbia [1]
      Women’s inactivity in the Serbian labor market : analysis of causes and policies that might contrbute to employment growth [1]
      Босна и Херцеговина - држава са ограниченим суверенитетом [1]
      Демографски оквири неравнотеже на тржишту рада из дугорочне перспективе [1]
      Драгољуб Јовановић и Београдски универзитет [1]
      Драгољуб Јовановић и Милован Ђилас: сукоб политичких концепција [1]
      Драгољуб Јовановић и СССР (1939-1941) [1]
      Драгољуб Јовановић и хрватско питање (1924−1941) [1]
      Драгољуб Јовановић и Шпански грађански рат [1]
      Драгољуб Јовановић о десничарима српског и југословенског националног усмерења [1]
      Драгољуб Јовановић о уставном питању : Поводом Нацрта устава ФНРЈ [1]
      Драгољуб Јовановић у Народној скупштини ФНРЈ 1945-1947 [1]
      Државна сувереност и међународно право у ери глобализације [1]
      Државна сувереност и/или национална безбедност : (екстерне и интерне функције концепта суверености) [1]
      Европски суд за људска права и глобализација [1]
      Еколошка мисао Драгољуба Јовановића [1]
      Економска мисао др Драгољуба Јовановића [1]
      Енигме о немачкој суверености и европској безбедности [1]
      Ефекти количине и квалитета рада на благостање и неједнакост дохотка у Србији [1]
      Законски оквири културне политике и начини финансирања [1]