Show simple item record

National Repertoire of the Opera of the National Theater in Belgrade (1970-1990)

dc.contributorВеселиновић-Хофман, Мирјана
dc.contributorАтанасовски, Срђан
dc.contributorСовтић, Немања
dc.creatorСпасић, Вања
dc.date.accessioned2020-07-31T10:18:09Z
dc.date.available2020-07-31T10:18:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-7946-306-7
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8982
dc.description.abstractУ самоуправној социјалистичкој Југославији, култура је посматрана као делатност од посебног друштвеног интереса. Она је постала поље у којем је требало да се ‘удруженим радом’ превлада дистанца између радног човека и културе уопште, односно да се уметност приближи радним људима. Институције културе имале су задатак да остваре висок степен културне и друштвене свести у циљу ослобођења културе од класних ограничења и детерминација. У том контексту, предмет овог рада јесте представљање начина на који је Опера Народног позоришта одговорила на тај задатак, где је акценат постављен на заступљеност домаће (југословенске) опере на репертоару поменуте институције. У раду је проблематизован појам „југословенски репертоар” с обзиром на тадашњу организациону и репертоарску политику. Циљ овог рада је да се представе оперска дела композитора са простора СФР Југославије и њихова рецепцијa у београдској штампи.sr
dc.description.abstractIn socialist self-management Yugoslavia, culture was viewed as a matter of particular social interest. It became a field in which the distance between a laborer and culture in general should be overcome by associated labor, that is, in which art should come closer to working people. Cultural institutions had the task to achieve a high level of cultural and social awareness, in order to free culture from class constraints and determinations. In this context, the subject of this paper is the presentation of the way the Opera of the National Theater in Belgrade responded to this task, where the emphasis is placed on the representation of the national (Yugoslav) opera on the repertoire of the mentioned institution. The paper will discuss the term “Yugoslav repertoire” with regard to the then organizational and repertoire policy. The aim of this paper is to present operatic pieces by composers from the territory of SFR Yugoslavia and the reception of these pieces in the Belgrade press.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Музиколошко друштво Србијеsr
dc.publisherНови Сад : Матица српскаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈугословенска идеја у/о музици. Зборник радова са научног скупа одржаног 25-26. маја 2019. годинеsr
dc.subjectсамоуправљањеsr
dc.subjectОпера Народног позоришта у Београдуsr
dc.subjectдомаћи оперски репертоарsr
dc.subjectрецепцијаsr
dc.titleДомаћи репертоар опере Народног позоришта у Београду (1970-1990)sr
dc.titleNational Repertoire of the Opera of the National Theater in Belgrade (1970-1990)en
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractSpasić, Vanja; Domaći repertoar opere Narodnog pozorišta u Beogradu (1970-1990);
dc.citation.spage196
dc.citation.epage211
dc.identifier.cobiss14880265
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/34188/V_Spasic_YU_ideja.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record