Show simple item record

Services to Russian and Serbian saints in the Context of the Annual Circle of Church Singing of the 16th– 17th Centuries

dc.contributorВасић, Александар
dc.creatorРамазанова, Наталья Васильевна
dc.date.accessioned2020-06-30T15:04:11Z
dc.date.available2020-06-30T15:04:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1450-9814 (print)
dc.identifier.issn2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8886
dc.description.abstractThe article examines the services of Russian and Serbian saints in the context of the General artistic space of Russia during the period when it remained the only Orthodox state. А significant number of services to the Roman, Byzantine, Russian and Slavic Saints written in the most complete Sticherarions with the subtitle “D’iach’ie oko”, at that сhants to Russian and Serbian saints, were created in Russia. Composers based on Byzantine canons, including the structure of services, sequence of chants, orientation to common models. One-type artistic techniques are used in worship services. However, chants differed significantly, as the singers creatively treated poetic texts using different musical methods.en
dc.description.abstractстатье рассматриваюся службы русским и сербским святым в контексте общего художественного пространства России в тот период времени, когда она осталась единственным православным государством. В наиболее полных Стихирарях с подзаголовком «Дьячье око» записано множество служб римским, византийским, русским и славянским подвижникам, причем песнопения русским и сербским святым были роспеты в России. Мастеропевцы опирались на византийские каноны, включающие состав служб, последовательность песнопений, ориентацию на распространенные образцы. В службах использовались и сходные художественные приемы. Однако песнопения в них существенно различались, поскольку роспевщики творчески относились к поэтическим текстам используя разные музыкальные средства.ru
dc.description.abstractОд краја XIV до средине XV века у писмености, архитектури, иконопису и црквенопојачкој уметности настају дела која Русију представљају као наследницу православних светиња. У житијима Великих чти-минеја, у историјским догађајима Илустрованог летописног свода (рус. Лицевой Летописный свод), у храмовима с више капела од којих свака има и свој посебан олтар, на иконама се, једни поред других, налазе руски, римски, византијски, српски свеци. У појачкој уметности су се од краја XVI века, као најпотпунији, формирали стихирари с поднасловом „Дијаково око“. У њих се уносио већи број служби свецима разних епоха и нација, којих није било у старим рукописима. Међу њима су, заједно с бугарским и српским, и многи римски и грчки свеци. У раду се и службе српским свецима разматрају подробније. Посебно се истичу службе Петки Српској, које постоје у разним рукописима; исто тако дају се подаци о постојању поетских текстова служби краљу Милутину и српском кнезу Лазару у Русији. Наглашава се чињеница да су у Русији за песме не само руским, већ и српским свецима, били састављани нови напеви (рус. распевы). То је постало могуће захваљујући чињеници да су се ауторинапева ослањали на византијску традицију, оријентисану и на Јерусалимски типик, који је диктирао општу структуру служби – постојање вечерње, јутрења и литургије. Византијска служба подразумева и принцип хијерархије служби – њихову поделу на службе с бдењем, полијелејне службе, службе са славословљем, „шестеричне“ (на овим се службама на вечерњи поје шест стихира уместо три, а на јутрењу – један канон светоме чије песме имају по шест тропара, уместо уобичајена четири; одлика ових служби је и присуство већег броја покајних молитвословља). Притом, у неким случајевима је прослављање свеца мењало место у црквеној хијерархији. Тако је служба Светом Арсенију Српском првобитно припадала типу служби с славословљем, а касније је постала служба са бдењем. Исто тако се служба светогорском аскети Григорију Палами, која је у минејима забележена као служба са бдењем, у стихирару „Дијаково око“ прешла у категорију полијелејних служби, што је било условљено карактеристикама богослужења у Русији. Као универзалне одлике службе истакнути су: оријентација на распрострањене обрасце – „подобни“ и систем осмогласја као основа музичке организације песама. У службама се такође користе и слични уметнички поступци. На пример, истицање одређених речи и комбинација речи помоћу тита нотације музичким средствима, стварајући музичким средствима, помоћу тита нотације. Напеви песама су се у то време значајно међусобно разликовали, будући да су се аутори, користећи различита средства музичког израза, креативно односили према поетским текстовима.sr
dc.language.isorusr
dc.publisherБеоград : Музиколошки институт Српске академије наука и уметностиsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceМузикологијаsr
dc.subjectRussian saintssr
dc.subjectSerbian saintssr
dc.subjectservicessr
dc.subjectStichirarionssr
dc.subjectmusical methodssr
dc.subjectРусские святыеsr
dc.subjectСербские святыеsr
dc.subjectбогослужениеsr
dc.subjectСтихирариsr
dc.subjectхудожественные приемы в роспевахsr
dc.subjectруски свециsr
dc.subjectсрпски свециsr
dc.subjectслужбеsr
dc.subjectстихирариsr
dc.subjectмузичке методеsr
dc.titleСлужбы русским и сербским святым в контексте годового круга церковного пения XVI–XVII вековsr
dc.titleServices to Russian and Serbian saints in the Context of the Annual Circle of Church Singing of the 16th– 17th Centuriesen
dc.titleСлужбе руским и српским свецима у контексту годишњег круга црквеног појања XVI–XVII векаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractRamazanova, Natalья Vasilьevna; Službы russkim i serbskim svяtыm v kontekste godovogo kruga cerkovnogo peniя XVI–XVII vekov; Službe ruskim i srpskim svecima u kontekstu godišnjeg kruga crkvenog pojanja XVI–XVII veka;
dc.citation.spage61
dc.citation.epage77
dc.citation.issue28
dc.identifier.doi10.2298/MUZ2028061V
dc.identifier.cobiss173918727
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/33860/04_N_Ramazanova.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record