Show simple item record

Ethnic Stereotypes: How the Contemporary Greeks See the Serbs

dc.creatorБлагојевић, Гордана
dc.date.accessioned2020-05-14T11:35:48Z
dc.date.available2020-05-14T11:35:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-86-7587-045-6
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7512
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8692
dc.description.abstractТема овог рада су представе које о Србима има грчка популација која живи у Србији. Истраживањем су обухваћене особе грчког порекла које су у Србију долазиле током друге половине 20. века, па све до данас (политичка емиграција после Другог светског рата, студенти, пословни људи, супружници који су ступили у брак са особом српске националности и сл.), као и Грци друге или треће генерације који су рођени у Србији. У раду се врши компарација стереотипа о Србима, које имају припадници грчке националне мањине (стално насељени у Србији) и Грци са привременим боравком у Србији.sr
dc.description.abstractThe subject of this paper is an image a Greek population living in Serbia has about the Serbs. The research covered persons of a Greek origin who came to Serbia during the second half of the 20 th century until the present day (political emigration after the WW II, students, businessmen, spouses who married persons of Serbian nationality etc). The paper discusses factors influencing the stereotype formation, and compares the stereotypes about the Serbs held by the members of the Greek national minority (with a permanent residence in Serbia) and the Greeks with a temporary residence.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASAsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/147023/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСлике културе некад и сад / Images of Culture Then and Nowsr
dc.subjectетнички стереотипиsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectстереотипи о Србимаsr
dc.subjectГрциsr
dc.subjectгрчка национална мањинаsr
dc.subjectethnic stereotypessr
dc.subjectthe Serbssr
dc.subjectSerbiasr
dc.subjectstereotypes on the Serbssr
dc.subjectGreekssr
dc.subjectthe Greek national minoritysr
dc.titleЕтнички стереотипи у Србији: Срби виђени очима савремених Гркаsr
dc.titleEthnic Stereotypes: How the Contemporary Greeks See the Serbsen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractBlagojević, Gordana; Etnički stereotipi u Srbiji: Srbi viđeni očima savremenih Grka;
dc.rights.holderЕтнографски институт САНУsr
dc.citation.spage125
dc.citation.epage131
dc.description.otherЗборник радова Етнографског института САНУ 24 / Collection of Papers of the Institute of Ethnography SASA 24. Зборник поводом обележавања 60 година Етнографског института САНУ.sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/33112/bitstream_33112.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record