Show simple item record

The Szigetcsép Wedding in the Oral Discourse of Jelena Nikolić

dc.creatorИлић (Мандић), Марија
dc.date.accessioned2020-04-28T10:21:42Z
dc.date.available2020-04-28T10:21:42Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1418-3374
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8449
dc.description.abstractЗахваљујући иницијативи и новчаној подршци Српске самоуправе Будимпешта, тим Института за српски језик и Балканолошког инстиута САНУ, Београд, обавио је теренска истраживања у селу Чип, у октобру 2001. Број становника српске националности у селу Чип је веома смањен, тако да се све чешће чују страховања становника и познавалаца ситуације о нестанку Срба из Чипа. У октобру 2001. године вођени су разговори са неколико саговорника међу којима је била и Јелена Николић. Предмет овога рада биће казивање о свадби Јелене Николић. Ова тема се чини посебно интересантном јер пружа могућност поређења приче о свадби као о идеалном моделу и «личне» приче о удаји наше саговорнице. Додатно интересантном је чини и чињеница да се Јелена Николић удала за Мађара, што је делимично узроковано променом етно-социолошког оквира у коме је функционисала српска заједница.sr
dc.description.abstractThanks to the initiative and financial support of the Serbian Self-Government of Budapest, the team of the Institute for Serbian Language and the Balkan Institute SASA, conducted field research in the village of Szigetcsép, in 2001. The population of Serbian nationality in the village of Szigetcsép is greatly reduced, on the verge of dissaperance and assimilation. In October 2001, interviews were conducted with several interviewees, including Jelena Nikolić. The subject of this paper will be the story of Jelena Nikolić's wedding. This topic seems particularly interesting because it provides the opportunity to compare the wedding story as an ideal model and the "personal" story of our interviewee. Of additional interest is the fact that Jelena Nikolić married a Hungarian, which was partly caused by a change in the ethno-sociological framework in which the Serb community functioned.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБудимпешта : Мађарско етнографско друштво (Budapest : Magyar Neprajzi Tarsasag)sr
dc.publisherБудимпешта : Самоуправа Срба у Мађарској (Budapest : Szerb Országos Önkormányzat)sr
dc.relationПројекат 2167: Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања и избеглица и мултиетничких заједница на Балкану, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЕтнографија Срба у Мађарској : етнолошке студије из живота Срба у Мађарској [Magyarországi szerbek néprajza : néprajzi tanulmányok a magyarországi szerbek hagyományos kultúrájából]sr
dc.subjectантрополошка лингвистикаsr
dc.subjectетнолингвистикаsr
dc.subjectСрби у Мађарскојsr
dc.subjectтрадиционална свадбаsr
dc.subjectтеренска истраживањаsr
dc.subjectистраживачки интервјуsr
dc.subjectаутобиографијаsr
dc.subjectмеђуетнички браковиsr
dc.subjectЧип у Мађарскојsr
dc.subjectanthropological linguisticssr
dc.subjectethnolinguisticssr
dc.subjectfieldworksr
dc.subjectSerbs in Hungarysr
dc.subjectresearch interviewsr
dc.subjectautobiographysr
dc.subjectinterethnic marriagessr
dc.subjectSzigetcsép in Hungarysr
dc.titleЧипска свадба у казивању Јелене Николићsr
dc.titleThe Szigetcsép Wedding in the Oral Discourse of Jelena Nikolićen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractIlić (Mandić), Marija; Čipska svadba u kazivanju Jelene Nikolić;
dc.citation.spage49
dc.citation.epage78
dc.citation.issue4
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/32348/Ilic_Marija_Cipska_svadba_u_kazivanju_J.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record