Show simple item record

Sprеchen Sie Deutsch? Немачки језик и ревитализација етничког идентитета Немаца у Бачкој

dc.creatorKrel, Aleksandar
dc.date.accessioned2020-04-27T19:40:17Z
dc.date.available2020-04-27T19:40:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0350-0861 (print)
dc.identifier.issn2334-8259 (online)
dc.identifier.urihttp://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/405/344
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8406
dc.description.abstractThis paper ∗ analyzes the use of German langue in the public and private spheres of communication among members of three local associations of Germans in Bačka. Their efforts to preserve native idiom, after decades of "ethnic mimicry" of German community in Vojvodina, and under the hardship of asymmetrical bilingualism favoring Serbian and Hungarian languages, are directed not only to preserve German language, but they also play a significant role in the process of (re) construction of their ethnic identity. German language is given the utmost importance by the local leaders of the German association, as a key symbol of "Germanship" in this region. It is used as a tool for drawing and highlighting the symbolic boundaries of the local ethnic German community in Bačka. The tendency of German community members in Bačka to communicate in German language in private communication, and during their gatherings, plus the imperative of raising the level of competition in their native language idiom – have a function of draw- ing symbolic boundaries in relation to other ethnic communities in the region.en
dc.description.abstractУ овом раду анализирам употребу немачког језика у оквиру јавне и приватне сфере комуникације међу члановима три локална удружења Немаца у Бачкој, доводећи је у везу са процесом (ре)конструкције њиховог етничког идентитета. Улога немачког језика у неговању и манифестовању етничког идентитета југословенских / војвођанских Немаца била је такође значајна у периоду између Првог и Другог светског рата. У току периода "етничке мимикрије" – готово у читавој другој половини 20. века, и све до његове последње деценије – када се највећи број војвођанских Немаца због сплета историјских и политичких околности свесно определио за одбацивање или прикривање сопственог етничког идентитета, немачки језик, као један од његових најпрепознатљивијих симбола, уступа своје место у јавној и приватној комуникацији језицима већинских етничких заједница из окружења. Суочени са присуством асиметричног билингвизма у корист српског и мађарског језика, као и са слабом компетицијом матерњег идиома међу Немцима у Бачкој – као последицама вишедеценијског периода "етничке хибернације", а у настојању да (ре)конструишу сопствени, али и етнички идентитет својих сународника, руководство и активисти новоформираних локалних немачких удружења поклањају посебну пажњу повратку немачког језика у јавну и приватну сферу комуникације. Немачки језик је од стране њихових челника препознат као кључни симбол немства на овим просторима. Он се користи као средство за исцртавање и наглашавање симболичних етничких граница локалних немачких заједница у Бачкој. Тежња њихових чланова у Бачкој да међусобно комуницирају на немачком језику, у приватној комуникацији и приликом боравка у својим удружењима, као и императив подизања нивоа језичке компетиције матерњег идиома, у функцији су "исцртавања" симболичких граница у односу на етничке заједнице из окружења. Упркос уложеном труду локалних удружења, процес ревитализације немачког језика међу бачким Немцима додатно отежава чињеница да законски прописи, с обзиром на изразиту малобројност Немаца у Војводини, не предвиђају могућност да они могу користити свој матерњи језик приликом комуникације у званичним ситуацијама. Због тога његово "оживљавање" зависи од међусобног односа са осталим симболима етничког идентитета војвођанских Немаца, али и од мотивације чланова локалних заједница. Но какав ће бити крајњи исход овог подухвата – показаће време.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASAsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177027/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceГласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
dc.subjectGerman languagesr
dc.subjectnative idiomsr
dc.subjectethnic identitysr
dc.subjectGermans in Vojvodinasr
dc.subjectBačkasr
dc.subjectнемачки језикsr
dc.subjectматерњи идиомsr
dc.subjectетнички идентитетsr
dc.subjectНемци у Војводиниsr
dc.titleSprechen Sie Deutsch? German Language and Revitalization of Ethnic Identity of the Germans in Bačkaen
dc.titleSprеchen Sie Deutsch? Немачки језик и ревитализација етничког идентитета Немаца у Бачкојsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractКрел, Aлександар; Sprechen Sie Deutsch? Nemački jezik i revitalizacija etničkog identiteta Nemaca u Bačkoj;
dc.rights.holderЕтнографски институт САНУsr
dc.citation.spage171
dc.citation.epage185
dc.citation.volume60
dc.citation.issue2
dc.identifier.doi10.2298/GEI1202171K
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/32248/bitstream_32248.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record