Show simple item record

dc.creatorIlić (Mandić), Marija
dc.date.accessioned2020-04-25T10:09:21Z
dc.date.available2020-04-25T10:09:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0044-2356
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8329
dc.description.abstractThe paper offers the analysis of Vera Jovanović’s (1934) discourse, a well-known local expert in traditional medicine from the Serbian enclave of Vitina in Kosovo. Based on the transcriptions of the ethnolinguistic interview held during the summer of 2003, the present paper provides us with the analysis of Vera’s discourse on the subject of incantation, the traditional magical and medical practice. Within the frame of the conversation about Vera’s incantation practice, a few spontaneous discursive digressions regarding the personal war trauma revealed Vera’s change in attitude towards the local Albanians, which altered from the pre-war “notion of the ethnic (human) Other” to the post-war “dehumanization of the Other”. Thus, as Vera’s discourse indicated, it caused a dramatic shift in her incantation ethics by refusing to give help to the Albanians in need. In the present contribution, it is argued that spontaneous conversational digressions on the Serb/Albanian conflict provide us with valuable insights into the process of ethnic and religious divergence in Kosovo everyday life whereas discourse directly oriented toward the conflict topic introduces the ideological background of an individual.en
dc.description.abstractРад нуди анализу дискурса Вере Јовановић (1934), познате локалне бајалице из српске енклаве Витина на Косову. На основу транскрипата из етнолингвистичких интервјуа одржаних током лета 2003, овај рад пружа анализу Вериног дискурса о теми бајања, традиционалне магије и медицинске праксе. У оквиру разговора о Вериној бајаличкој пракси, неколико спонтаних дигресија у вези с њеном личном ратном траумом открило је да је Вера променила однос према локалним Албанцима, који се из предратног појма „етничког (људског) Другог“ променио у послератно „дехуманизовано Друго“. То је проузроковало драматичну промену у њеној бајаличкој етици и одбијању да пружи помоћ Албанцима који јој се обрате за помоћ. У овом раду, тврди се да нам спонтане дигресије у разговорима с локланим актерима у српско-албанском сукобу пружају драгоцене увиде у процес етничке и верске дивергенције у свакодневном животу на Косову, док дискурс директно оријентисан ка конфликту развија превасходно идеолошке теме сукоба.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherWiesbaden : Harrasowitz Verlagsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148011/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZeitschrift für Balkanologiesr
dc.subjectanthropological linguisticssr
dc.subjectethnolinguistic interviewsr
dc.subjectfieldworksr
dc.subjectSerb-Albanian conflictsr
dc.subjectKosovo conflictsr
dc.subjectenclave in Kosovosr
dc.subjectVitina in Kosovosr
dc.subjecttraditional medicinesr
dc.subjectincantationsr
dc.subjectethicssr
dc.subjectethnic Othersr
dc.subjectmagical healingsr
dc.subjectconjurersr
dc.subjectpost-conflict societysr
dc.subjectантрополошка лингвистикаsr
dc.subjectетнолигвистички интервјуsr
dc.subjectтеренска истраживањаsr
dc.subjectсрпско-албански сукобsr
dc.subjectсукоб на Косовуsr
dc.subjectенклава на Косовуsr
dc.subjectВитина на Косовуsr
dc.subjectтрадиционална медицинаsr
dc.subjectбајањеsr
dc.subjectбајалицаsr
dc.subjectтрадицијске магијске праксеsr
dc.subjectмагијско лечењеsr
dc.subjectетикаsr
dc.subjectетнички другиsr
dc.subjectпост-конфликтно друштвоsr
dc.titleА Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovoen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractИлић (Мандић), Марија; A Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo;
dc.citation.spage145
dc.citation.epage167
dc.citation.issue43 (2)
dc.description.otherhttp://www.zeitschrift-fuer-balkanologie.de/index.php/zfb/article/view/125/125sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/31978/Ilic_Marija__Shift_in_Ethics_Serb_Alba.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record