Show simple item record

Unifying the Other: Discourse of the Serbs from Hungary

dc.contributorЛазаревић Радак, Сања (ур.)
dc.contributorОрлић, Милан (ур.)
dc.creatorИлић (Мандић), Марија
dc.date.accessioned2020-04-20T10:28:25Z
dc.date.available2020-04-20T10:28:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0353-5525
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8149
dc.description.abstractThe small Serbian speech community in Szigetcsép in Hungary has experienced throughout the 20th century a constant demographic decline and has undergone the process of language shift. Thus, discourse on the other among the elder generations is a very complex one and subject of constant negotiations. In this paper, I tried to draw attention to one feature of the Szigetcsép Serbs’ discourse on the other, and that is the functional merging and unification of the other. Before the Second Worlds War, the German community was the dominant one in the village, living alongside the smaller Serbian community. After the majority of Germans was collectively expelled from Hungary, the Magyars were colonized in Szigetcsép, which changed in a drastic way the ethnic composition of the village. However, although the elder Szigetcsép Serbs make a nominal difference when referring to thе dominant “other” before and after the Second World War, they tend to construct both Germans and Magyars as a single complex collective actor who plays the role of the “constitutive other” in their worldview.en
dc.description.abstractМала српска говорна заједница у Чипу Мађарској доживљавала је током 20. века константан демографски пад и прошла процес промене језика. Стога је дискурс о Другом међу старијим генерацијама врло сложен и предмет сталних преговора. У овом раду покушала сам да скренем пажњу на једну карактеристику дискурса Срба из Чипа о Другом, а то је функционално спајање и обједињавање Другог. Пре Другог светског рата, немачка заједница је била доминантна у селу, живећи упоредо с мањом српском заједницом. Након што је већина Немаца колективно прогнана из Мађарске, Мађари су колонизовани у Чип, што је на драстичан начин променило етнички састав села. Међутим, иако старији чипски Срби праве номиналну разлику када се реферишу доминантне Друге пре и после Другог светског рата, они теже да конструишу и Немце и Мађаре као јединственог сложеног колективног актера који игра улогу “конститутивног Другог” у њиховом виђењу света.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherПанчево : Заједница књижевника Панчеваsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178010/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСвеске: књижевност, уметност и култураsr
dc.subjectminority studiessr
dc.subjectethnographic fieldworksr
dc.subjectanthropological linguisticssr
dc.subjectcritical discourse analysissr
dc.subjectSerbian minority in Hungarysr
dc.subjectconstitutive othersr
dc.subjectfunctional unification of the othersr
dc.subjectстудије мањинеsr
dc.subjectетнографско теренско истраживањеsr
dc.subjectантрополошка лингвистикаsr
dc.subjectкритичка дискурс анализаsr
dc.subjectсрпска мањина у Мађарскојsr
dc.subjectконститутивни Другиsr
dc.subjectфункционална унификација Другогsr
dc.titleЈединствени други: функционална унификација других у диксурсу Срба из Мађарскеsr
dc.titleUnifying the Other: Discourse of the Serbs from Hungaryen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractIlić (Mandić), Marija; Jedinstveni drugi: funkcionalna unifikacija drugih u diksursu Srba iz Mađarske;
dc.citation.spage77
dc.citation.epage85
dc.citation.issue105
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/31267/Ilic_Marija_Jedinstveni_drugi_funkciona.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record