Show simple item record

'Do not Draw Attention to Yourself' – Is the Integration of Migrants Important, and for Whom Is It Im- portant? Gorani People in Belgrade

dc.contributorЛукић Крстановић, Мирослава
dc.contributorСтојић Митровић, Марта
dc.creatorЂорђевић Црнобрња, Јадранка
dc.date.accessioned2020-04-05T18:44:59Z
dc.date.available2020-04-05T18:44:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0350-0861 (print)
dc.identifier.issn2334-8259 (online)
dc.identifier.urihttp://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/211/166
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7635
dc.description.abstractУ тексту разматрам питање процеса интеграције припадника горанске заједнице који су се доселили у Београд током или непосредно након 1999. године, односно у периоду рата на Косову. Процес интеграције припадника горанске заједнице сматрам посебно значајним због тога што је у питању релативно малобројна заједница која није призната као мањинска у Србији. Припадници горанске заједнице су сврставани у категорију интерно-расељених лица јер су долазили са територије која је била саставни део једне државе (СР Југославија). О интеграцији се најчешће говори као о комплексном и вишедимензионалном постмиграцијском процесу. У раду полазим од тога да процес интеграције не представља појаву sui generis. У том смислу подржавам критички став схватања тог процеса. То је једним делом утицало и на то да се у истраживању и раду фокусирам на перцепцију процеса интеграције која проистиче из искуства самих миграната. Путем анализе наративног дискурса миграната желим да покажем које су особености процеса интеграције припадника горанске заједнице у Београду и уједно укажем на недостатке интеграцијске политике коју је држава спроводила.sr
dc.description.abstractIn this paper, I discuss the question of the process of integration of the Gorani people who moved to Belgrade during or immediately after 1999, or during the war in Kosovo. I consider the process of integration of members of the Gorani community particularly important because it is a relatively small community not officially recognized as a minority in Serbia. Members of the Gorani community were turned into a category of internally displaced persons because they came from a territory that constituted a part of the same state (FR Yugoslavia). Integration is often referred to as a complex and multi-dimensional post- migration process. In this paper, I proceed from the fact that the integration process does not represent a sui generis phenomenon. In that sense, I support the critical attitude towards understanding this process. This has partly contributed to the fact that in the research I focused on the perception of the integration process resulting from the experience of the migrants themselves. Through analysis of narrative discourse, I present the specificities of the process of integration of members of the Gorani community in Belgrade. At the same time, I point out to the shortcomings of the integration policy implemented by the state.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASAsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177027/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceГласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
dc.subjectмиграције изазване ратомsr
dc.subjectинтерно расељена лицаsr
dc.subjectпроцес интеграцијеsr
dc.subjectГоранциsr
dc.subjectБеоградsr
dc.subjectmigration caused by the warsr
dc.subjectinternally displaced personssr
dc.subjectthe integration processsr
dc.subjectGorani peoplesr
dc.subjectBelgradesr
dc.title'Не скретати пажњу на себе' – да ли је и за кога је интеграција миграната важна? Горанци у Београдуsr
dc.title'Do not Draw Attention to Yourself' – Is the Integration of Migrants Important, and for Whom Is It Im- portant? Gorani People in Belgradeen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractĐorđević Crnobrnja, Jadranka; 'Ne skretati pažnju na sebe' – da li je i za koga je integracija migranata važna? Goranci u Beogradu;
dc.rights.holderЕтнографски институт САНУsr
dc.citation.spage619
dc.citation.epage637
dc.citation.volume65
dc.citation.issue3
dc.identifier.doi10.2298/GEI1703619D
dc.description.otherТема броја – Истраживање миграција (ур. Мирослава Лукић Крстановић и Марта Стојић Митровић) / Topic of the Issue – Research of Migrations (eds. Miroslava Lukić Krstanović and Marta Stojić Mitrović)sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/29945/bitstream_29945.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record