Show simple item record

E-museum Publication in the System of On-line Museum Communication

dc.contributorТрифуновић, Весна
dc.creatorБогдановић, Бојана
dc.date.accessioned2020-04-04T17:43:13Z
dc.date.available2020-04-04T17:43:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0350-0861 (print)
dc.identifier.issn2334-8259 (online)
dc.identifier.urihttp://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/587/521
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7597
dc.description.abstractНове технологије прошириле су појам и значење музејске публикације. Правећи паралелу са значајем и улогом музејске публикације у систему опште музеологије, рад ревидира питање значаја и улоге е-музејске публикације у систему онлајн музејске комуникације. Полазећи од чињенице да су онлајн канали којима музеји у Србији комуницирају са својом публиком у дигиталном простору разнолики, предности и ограничења наведених медија (е-музејских публикација) у преносу музејских информација и порука у дигиталном музејском простору и контексту анализирају се у најзаступљенијем виду онлајн музејске комуникације – веб–сајтовима. Резултати истраживања којим је обухваћено 10 музејских веб–сајтова показали су недовољно развијену и непрецизно позиционирану е-музејску публикацију у систему онлајн музејске комуникације па су, у складу са препознатим ограничењима, дате и препоруке за њено (потенцијално) унапређење.sr
dc.description.abstractNew IC technologies has expanded the notion and meaning of the museum publication. Comparing the position of museum publication in the system of general museology, the paper E-museum publication in the system of оn-line museum communication revises the importance and role of e-museum publications in the system of оn-line museum communication. Starting from the fact that the cahnnels used by Serbian museums in оn-line commuication with virtual public are diverse, the adventages and limitations of mentioned media (е-museum publications) in transmission of museum informations and messages in the viral museum space and context are analyzed throughout the most prominent type of оn-line museum communication – web sites. The results of the research (of 10 museum web sites) represent the underdeveloped and unfocused positioned е-museum publications in the system of оn-line museum communication. In accordance to the results and recognized limitations the recommendations for its (potential) development are given in the paper.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASAsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177026/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceГласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
dc.subjectе-музејска публикацијаsr
dc.subjectкомуникација е-едицијеsr
dc.subjectонлајн музејска комуникацијаsr
dc.subjectвеб–сајтsr
dc.subjectмузејsr
dc.subjecte-museum publicationsr
dc.subjecte-editions communicationsr
dc.subjectоn-line museum communicationsr
dc.subjectwebsitesr
dc.subjectmuseumsr
dc.titleЕ-музејска публикација у систему онлајн музејске комуникацијеsr
dc.titleE-museum Publication in the System of On-line Museum Communicationen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractBogdanović, Bojana; E-muzejska publikacija u sistemu onlajn muzejske komunikacije;
dc.rights.holderЕтнографски институт САНУsr
dc.citation.spage403
dc.citation.epage416
dc.citation.volume66
dc.citation.issue2
dc.identifier.doi10.2298/GEI1802403B
dc.description.otherТема броја – Интердисциплинарне перспективе етнологије и антропологије (ур. Весна Трифуновић) / Topic of the Issue – Interdisciplinary Perspectives of Ethnology and Anthropology (ed. Vesna Trifunović)sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/29855/bitstream_29855.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record