Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion968329.05%0.00
2dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]955828.68%0.00
3subject_keyword:nanoparticles741022.23%0.00
4type_keyword:article670220.11%0.00
5subject_keyword:hydroxyapatite532515.98%0.00
6version_keyword:acceptedVersion520815.62%0.00
7subject_keyword:sintering515215.46%0.00
8type_keyword:conferenceObject354510.64%0.00
9subject_keyword:microstructure27778.33%0.00
10type_keyword:bookPart26918.07%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
33332100.00%0.00