Show simple item record

Gender and Оrder. Gender Regimes in Culture – Today and through History

dc.creatorСтевановић, Лада
dc.date.accessioned2020-03-09T12:00:59Z
dc.date.available2020-03-09T12:00:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0350-0861 (print edition)
dc.identifier.issn2334-8259 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7361
dc.description.abstractТема овог броја доноси шест радова посвећених истраживањима рода у оквиру етнологије и антропологије, али и ширем интердисциплинарном оквиру. Ова интердсциплинарна испреплетаност преставља особеност која се везује за женске и родне студије, па се у самом уводу осврћем и на појављивање ових тема како у дисциплинарним оквирима етнологије и антропологије у домаћој науци, тако и шире у оквиру развоја домаћих школа и часописа који се баве родом. Радови доносе разнородне теме: како је током развоја изучавања рода у хрватској етнологији дошло до јавне злоупотребе ове аналитичке категорије, која је добила ознаку идеологије; стварање дискурса о родној идеологији; истраживање структурног и непрепознатљивог насиља посредством интервјуа са затвореницама; студије случаја о мултимедијалним уметницама и трансжанровском субверзивном деловању у оквирима моде; проблеми сексуалности и репродуктивног здравља жена у југословенском социјалистичком друштву, које је спорводило еманципаторске стратегије, са једне стране, а са друге остајало још дубоко патријархално; и рад о женском наследном праву у османско доба на Централном Балкану, које, као и претходни рад, указује на дискрепанције између норме и живљене праксе.sr
dc.description.abstractThe theme of the volume brings six papers devoted to the research of gender in the frame of ethnology and anthropology, but also in the wider interdisciplinary frame. This interdisciplinary intertwinement represents characteristic that is related to the gender and women studies, so I turn also to the appearance of these topics in the local frame of ethnology and anthropology, but also in the wider context of the development of schools and academic periodicals that deal with gender. The papers bring various researches and topics: the research of gender in Croatian ethnology and creation of analytical category that was abused and termed ideology; the creation of discourse about gender ideology; research about artists who act subversively through anti-fashion transgenre; problems of sexuality and reproductive rights of women in the socialist Yugoslavia that was influenced by emancipatory strategies on one hand, and deep patriarchal norms on the other; paper about women’s law of inheritance in Central Balkans in Osman times, that the same as the former paper, points to the discrepancy between norm and practice.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Етнографски институт САНУsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177026/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceГласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
dc.subjectродsr
dc.subjectантропологијаsr
dc.subjectетнологијаsr
dc.subjectженске студијеsr
dc.subjectинтердисциплинарностsr
dc.subjectgendersr
dc.subjectanthropologysr
dc.subjectethnologysr
dc.subjectwomen studiessr
dc.subjectinterdisciplinaritysr
dc.titleРод и ред. Родни режими у култури – кроз историју и данасsr
dc.titleGender and Оrder. Gender Regimes in Culture – Today and through Historyen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractStevanović, Lada; Gender and Order. Gender Regimes in Culture – Today and through History; Rod i red. Rodni režimi u kulturi – kroz istoriju i danas;
dc.citation.spage223
dc.citation.epage230
dc.citation.volume67
dc.citation.issue2
dc.identifier.doi10.2298/GEI1902223S
dc.description.otherТекст представља увод у темат под називом Род и ред. Родни режими у култури – кроз историју и данасsr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/29619/Stevanovic-rod-i-red.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record