Show simple item record

dc.creatorAksić, Nina V.
dc.date.accessioned2020-03-03T11:14:08Z
dc.date.available2020-03-03T11:14:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-88599-27-6
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7292
dc.description.abstractŽena je u tradicionalnoim društvu u novopazarskom kraju pre Drugog svetskog rata imala, pre svega, ulogu majke, supruge i snahe, dok se nakon rata uloga žene znatno proširuje i na kulturno-obrazovnu sferu života, a zatim i na radnu. Tradicionalno društvo, okrenuto narodnim običajima i verovanjima, ali i verskoj tradiciji, menja se u skladu s političko-ekonomsko-društvenim promenama u državi, pa samim tim i žena zadobija drugačiji status. Obrazovanje i pismenost postaju obavezni segment svačijeg života, te i žene učestvuju u ovom procesu u sve većem broju. Do tada primarna uloga majke i supruge, kod mlađih generacija koje dolaze nakon rata biva zamenjena drukčijom, uglavnom onom ulogom koja je vezana za društveni život (žena radnik, omladinka sa potrebom za sportskim i kulturnim razvojem i dr.). Ipak, iako dolazi do ovih promena, na novopazarskom terenu i dalje opstaje tradicionalna kultura, pa žene paraleleno s novim društvenim aktivnostima učestvuju i u običajnoj, a donekle, koliko je to bilo moguće, i u verskoj praksi. U ovom radu biće predstavljeni načini opismenjavanja žena u novopazarskom kraju, kao i teme u okviru kojih se kretalo obrazovanje žena, tj. ka kojim su poslovima usmeravane, a sve to u skladu s društveno-političkim težnjama u zemlji. Cilj rada jeste da se predstavi uloga žene u kulturno-obrazovnom sistemu u periodu socijalizma, a na prostoru Novog Pazara, kao i da se pokaže uticaj novog društvenog poretka na tradicionalnu kulturu. Rad će biti zasnovan na činjenicama koje potiču iz domaće naučne literature, lokalnog časopisa „Bratstvo“ i arhivskih dokumenata.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherNovi Pazar : Kulturni centar Novi Pazarsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177028/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova / Okrugli sto Alhamijado književnost [i] Okrugli sto Svečanost mevludasr
dc.subjectženesr
dc.subjectopismenjavanjesr
dc.subjectobrazovni sistemsr
dc.subjectNovi Pazarsr
dc.subjectFNRJ i SFRJsr
dc.subjectNew Pazarsr
dc.subjectwomensr
dc.subjectLiteracysr
dc.subjectEducation systemsr
dc.titlePismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godinesr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractAксић, Нина В.; Писменост и образовање жена у Новом Пазару од 1945. до 1991. године; Писменост и образовање жена у Новом Пазару од 1945. до 1991. године;
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/28936/ZBORNIK-RADOVA-okruglih-stolova_removed.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record