Show simple item record

The Semantic and Syntactic Importance of Some Colligational Preferences of Verbal Sublexemes (Verbal Lexical Units)

dc.creatorМарковић, Александра М.
dc.date.accessioned2020-02-07T12:51:29Z
dc.date.available2020-02-07T12:51:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0351-9066
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7169
dc.description.abstractУ раду је представљена анализа глаголских сублексема (и неколико фразеологизама с глаголском компонентом) чије се значење обично реализује уз извесна дистрибутивна ограничења. Циљ је био да се утврди да ли се на основу колигационих склоности и огра ничења могу донети закључци од значаја за семантику и синтаксу. Анализа је вршена на грађи из вишетомних описних речника српског језика, и то у два корака. Најпре су издвојене сублексеме код којих се експлицитно наводе колигациона ограничења и склоности и дате сублексеме класификоване су у неколико семантичких класа. Затим су, на основу значења датих сублексема, у речницима пронађене и потврде код којих се таква ограни чења и склоности експлицитно (у глосама) не наводе, али се могу уочити имплицитно (у илустративним примерима). Већ и сама чињеница да се лексеме код којих постоје ограничења овог типа могу сврстати у неколико мање-више хомогених семантичких класа указује на важност беле жења различитих колигационих склоности и ограничења у описним речницима, као и на значај који њихово посматрање може имати у теоријским истраживањима.sr
dc.description.abstractThis paper deals with the analysis of the verbal sublexemes (verbal lexical units) whose meanings are usually realized with some distributional restrictions (colligations). The aim of the paper was to determine the importance of colligational preferences and restrictions for the domains of semantics and syntax. The analysis was realized in two steps: firstly, we searched for lexical units which were explicitly marked with glosses like “only/frequently in negative constructions”. These lexical units were classified into several semantic classes. Secondly, these semantic classes were used for finding new sublexemes, which weren’t overtly marked (but the colligational preferences/restrictions were obvious from the illustrative examples). These findings made it possible for us to make several conclusions: it is very important to mark colligational preferences/restrictions in dictionaries, because such marks give the means for developing easier generalizations in the field of theoretical linguistics and, at the same time, they can lead to better dictionaries.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Међународни славистички центарsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceНаучни састанак слависта у Вукове данеsr
dc.subjectколигацијаsr
dc.subjectcolligationsr
dc.subjectcolligational preferencessr
dc.subjectcolligational restrictionssr
dc.subjectnegative polaritysr
dc.subjectSerbian languagesr
dc.subjectколигационе склоностиsr
dc.subjectколигациона ограничењаsr
dc.subjectнега тивни поларитетsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.titleЗначај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу (на грађи из описних речника српског језика)sr
dc.titleThe Semantic and Syntactic Importance of Some Colligational Preferences of Verbal Sublexemes (Verbal Lexical Units)en
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractMarković, Aleksandra M.; Značaj nekih koligacionih sklonosti glagolskih subleksema za semantiku i sintaksu (na građi iz opisnih rečnika srpskog jezika);
dc.citation.spage117
dc.citation.epage125
dc.citation.volume47
dc.citation.issue1
dc.identifier.doi10.18485/msc.2018.47.1.ch11
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/28296/markovic.sublekseme.2018.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7169


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record