Show simple item record

The image of Michael VIII in the historical works of the Palaiologan period

dc.contributorМаксимовић, Љубомир
dc.contributorКрсмановић, Бојана
dc.creatorНиколић, Маја
dc.creatorПавловић, Бојана
dc.date.accessioned2020-02-06T10:44:03Z
dc.date.available2020-02-06T10:44:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7135
dc.description.abstractУ раду се анализира представа оснивача династије Палеолог, Михаила VIII (1259‒1282), у историјским списима насталим за време владавине последње византијске царске породице и после пада Цариграда 1453. године. С тим у вези, предмет анализе су Михаилов долазак на власт и унија цркава у Лиону 1274. године. Први владар дома Палеолог у историографији, а тиме и међу најученијим, елитним круговима престонице и Царства у ширем смислу, остао је упамћен пре свега као узурпатор престола и права свог малолетног претходника, цара Јована IV Ласкариса. Ослепљење сина Теодора II био је догађај који је имао далекосежне последице не само током владавине Михаила VIII већ и његових наследника.sr
dc.description.abstractThe present paper tends to examine the image of the founder of the Palaiologan dynasty, Michael VIII (1259‒1282), in the historical works written during the reign of the last Byzantine dynasty and after the Fall of Constantinople in 1453. With the analysis of Michael’s coming to the throne and the union of the churches in Lyons in 1274, it looks as if the first ruler of the Palaiologoi was mostly remembered, in historiography and among the most learned, elite circles of the capital, as a usurper of the throne and rights of his minor predecessor, Emperor John IV Laskaris. The blinding of the son of Theodore II was an event that had far reaching consequences not only during the reign of Michael VIII, but also his consequent heirsen
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Византолошки институт САНУsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177032/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЗборник радова Византолошког института САНУsr
dc.subjectМихаило VIIIsr
dc.subjectЈован IVsr
dc.subjectпатријарх Арсенијеsr
dc.subjectАндроник IIsr
dc.subjectАндроник IIIsr
dc.subjectАкрополитsr
dc.subjectПахимерsr
dc.subjectГригораsr
dc.subjectКантакузинsr
dc.subjectДукаsr
dc.subjectСиропулsr
dc.subjectузурпација престолаsr
dc.subjectАрсенитска шизмаsr
dc.subjectунијаsr
dc.subjectMichael VIIIsr
dc.subjectJohn IVsr
dc.subjectpatriarch Arseniossr
dc.subjectAndronikos IIsr
dc.subjectAndronikos IIIsr
dc.subjectAkropolitessr
dc.subjectPachymeressr
dc.subjectGregorassr
dc.subjectKantakouzenossr
dc.subjectDoukassr
dc.subjectSyropoulossr
dc.subjectusurpationsr
dc.subjectArsenite schismsr
dc.subjectunionsr
dc.titleСлика Михаила VIII у делима историчара епохе Палеологаsr
dc.titleThe image of Michael VIII in the historical works of the Palaiologan perioden
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractPavlović, Bojana; Nikolić, Maja; Slika Mihaila VIII u delima istoričara epohe Paleologa;
dc.rights.holderВизантолошки институт САНУsr
dc.citation.spage143
dc.citation.epage181
dc.citation.volume54
dc.identifier.wos000438261500006
dc.identifier.doi10.2298/ZRVI1754143N
dc.description.otherСажета верзија чланка презентована је на VI националној конференцији византолога, одржаној у Београду од 18. до 20. јуна 2015. године и резултат је рада на пројекту Традиција, иновација и идентитет у византијском свету Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/28244/bitstream_28244.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record