Show simple item record

Увод: Музика и етномузикологија – сусрети на Балкану

dc.contributorDespić, Dejan
dc.contributorJovanović, Jelena
dc.contributorLajić-Mihajlović, Danka
dc.creatorLajić-Mihajlović, Danka
dc.creatorJovanović, Jelena
dc.date.accessioned2019-12-20T13:46:41Z
dc.date.available2019-12-20T13:46:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-86-80639-09-3
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4103
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6846
dc.description.abstractThis paper presents an overview of the latest experiences in ethnomusicological research based on the texts incorporated in this collection of works. These experiences emanate primarily from the local researchers’ works on music of the Balkans, with a heightened theoretical and methodological dimension. The distinctive Balkan musical practices, created through the amalgamation of elements from different cultures, ethnicities, and religions, made this geo-cultural space intriguing not only to researchers from this very region but also to those from other cultural communities. A theoretical framework for interpreting these practices together with the contemporary research methods stem from interactions of local scientific communities’ experiences, sources and practices they deal with, circumstances, ideologies and politics, including the influences of the world’s dominant ethnomusicological communities as well as researchers’ individual affinities and choices. A comparison with the research strategies applied in similar, transitory geo-cultural spaces contributes to a more complex exploration of the Balkan ethnomusicologists’ experiences.en
dc.description.abstractРад доноси преглед новијих искустава у етномузиколошким истраживањима музика Балкана, првенствено на основу радова који чине овај зборник. Пажња је кључно усмерена на теоријско-методолошку димензију. Специфичне музичке праксе Балкана, формиране амалгамисањем елемената различитих култура, етницитета и религија, учиниле су овај гео- културни простор интригантним не само за истраживаче из самог региона, већ и за оне из других културних средина. Теоријски оквири у којима се оне интерпретирају и методе које се данас користе у истраживањима резултат су интеракција искустава локалних научних заједница, извора и пракси којима се баве, околности, идеологија и политика, укључујући и утицаје доминантних светских етномузиколошких заједница и индивидуалних афинитета истраживача. Комплексније разматрање искустава етномузиколога са Балкана остварено је поређењима са истраживачким стратегијама примењиваним на сличним, транзиторним геокултурним просторима.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Institute of Musicology SASAsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceMusical practices in the Balkans : Ethnomusicological perspectivessr
dc.subjectthe musics of the Balkanssr
dc.subjectmethodologies in ethnomusicologysr
dc.subjectBalkan national ethnomusicologiessr
dc.subjectfieldworksr
dc.subjectinterdisciplinaritysr
dc.titleIntroduction: Music and ethnomusicology – encounters in the Balkansen
dc.titleУвод: Музика и етномузикологија – сусрети на Балкануsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractЛајић-Михајловић, Данка; Јовановић, Јелена; Uvod: Muzika i etnomuzikologija – susreti na Balkanu;
dc.citation.spage13
dc.citation.epage27
dc.identifier.cobiss195889676
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/27342/danka-jelena.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record