Show simple item record

dc.creatorАшић, Тијана В.
dc.date.accessioned2019-10-28T13:22:59Z
dc.date.available2019-10-28T13:22:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6546
dc.description.abstractУ овом раду анализирамо апстрактне употребе заменичких прилога овде и ту у српском језику. Полазимо од њихових примарних спацијалних значења, која показују да је само овде прави деиктички израз који уколико је праћен показивањем руком има вредност демонстратива. За разлику од њега, ту је израз који се понаша као синтагма са одређеним чланом. Његово значење лако исклизне у апстрактни простор. У својим анафоричким употребама он може да се односи на временски тренутак. Такође показујемо да темпорална употреба прилога овде у суштини није чисто темпорална јер се односи на простор ухваћен у једном релевантном тренутку.sr
dc.description.abstractThe aim of this paper is to account for the abstract usages of the pronoun adverbs ovde (here) and tu (there) in Serbian. We start with the analysis of their basic spatial meanings which show that ovde is a true deictic expression that, if it is accopanied with the act of showing, can obtain the value of a demonstrative. On the contrary, tu behavies as a noun phrase with the definite article. Its spatial meaning is easily transformed into the asbtract one. We also show that the temporal usage of ovde is not completely temporal because it denotes the space captured in one relevant moment.en
dc.description.abstractВ данной работе осуществляется анализ абстракного употребления местоименных наречий овде и ту в сербском языке. Автор исходит из их первичных пространственных значений, указывающих на то, что только овде является настоящим дейктическим словом, которое, в случае сопровождения жестом руки, сочетание с определенным членом. Его значение достаточно легко переходит в абстрактное пространство. В своих анафорических употреблениях оно может относиться к моменту времени. Автор указывает и на то, что темпоральные употребления наречия овде в действительности не являются чисто темпоральными, поскольку относятся к пространству, схваченному в один существенный момент.ru
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178014/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectзаменички прилозиsr
dc.subjectместоименные наречияsr
dc.subjectpronoun adverbssr
dc.subjectdeixissr
dc.subjectanaphorаsr
dc.subjectspacesr
dc.subjecttimеsr
dc.subjectдеиксаsr
dc.subjectанафораsr
dc.subjectпросторsr
dc.subjectвремеsr
dc.subjectдейксисsr
dc.subjectанафораsr
dc.subjectпространствоsr
dc.subjectвремяsr
dc.titleО апстрактним употребама заменичких прилога овде и туsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractAšić, Tijana V.; O apstraktnim upotrebama zameničkih priloga ovde i tu;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage63
dc.citation.epage71
dc.citation.volume75
dc.citation.issue1
dc.identifier.doi10.2298/JFI1901063A
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/26326/asic.ovde.tu.2019.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record