Show simple item record

dc.creatorПоповић, Људмила В.
dc.date.accessioned2019-10-10T12:21:10Z
dc.date.available2019-10-10T12:21:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6457
dc.description.abstractУ раду су представљени основни резултати когнитивнолингвистичких истраживања српског језика за последњих десет година, од објављивања зборника Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика (2007) у којем су језгровито представљени домети српских когнитивних лингвиста за претходни период. После увода, у којем је изложен поглед на суштину когнитивне лингвистике, следи осврт на рецепцију когнитивнолингвистичких истраживања у Србији, а затим су приказана достигнућа појединих српских лингвиста у тој области. Посебан акценат је стављен на граматичка проучавања српског језика у којима се успешно примењује теорија семантичких локализација Предрага Пипера. Истакнути су значајан напредак српске историјске когнитивне лингвистике, као и настојање да се когнитивна лингвистика сагледа у оквиру шире „фази“ лингвистике. Размотрена су когнитивнолингвистичка истраживања у дијалектологији, лексикологији, лексикографији, као и проучавања српског језика из когнитивнолингвистичке перспективе у етнолингвистици и лингвокултурологији. Притом се указује на принципијелне сличности и разлике између когнитивнолингвистичких и лингвокултуролошких истраживања српског језика, која се често ослањају на сличне методолошке поступке, пре свега на асоцијативни експеримент.sr
dc.description.abstractВ статье рассматриваются достижения сербских ученых в области когнитивной лингвистики за последние десять лет. Особое внимание посвящено когнитивным исследованиям грамматики сербского языка, отдельно взятого и в сопоставительном аспекте, в которых с успехом используется теория семантических локализаций Предрага Пипера. Отмечены успехи сербских ученых в сфере исторической когнитивной лингвистики и нечеткой (fuzzy) лингвистики. Выделены когнитивные принципы исследований по сербской диалектологии, а также в области лексикологии, лингвокультурологии и этнолингвистики.ru
dc.description.abstractThe paper discusses the results of research by Serbian scholars into the field of cognitive linguistics over the past ten years. Special emphasis is laid on the cognitive linguistic studies of grammar, both in Serbian proper and from the contrastive viewpoint, which successfully apply Predrag Piper’s semantic localisation theory. It highlights the achievements of Serbian scholars in the sphere of historical cognitive linguistics, as well as fuzzy linguistics. It singles out cognitive principles in research into Serbian dialectology, as well as into lexicology, cultural linguistics and ethnolinguistics. The paper specifies the distinctive priciples of the multidisciplinary fields in which cognitive linguistic methods of language study are used.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177022/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectкогнитивна лингвистикаsr
dc.subjectкогнитивная лингвистикаsr
dc.subjectcognitive linguisticssr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectграматикаsr
dc.subjectисторија језикаsr
dc.subjectлексикологијаsr
dc.subjectасоцијативни експериментsr
dc.subjectсербский языкsr
dc.subjectграмматикаsr
dc.subjectисторическая лингвистикаsr
dc.subjectдиалектологияsr
dc.subjectлексикологияsr
dc.subjectSerbian languagesr
dc.subjectgrammarsr
dc.subjecthistorical linguisticssr
dc.subjectdialectologysr
dc.subjectlexicologysr
dc.titleАктуелна питања когнитивнолингвистичких проучавања српског језикаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractPopović, Ljudmila V.; Aktuelna pitanja kognitivnolingvističkih proučavanja srpskog jezika;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage315
dc.citation.epage354
dc.citation.volume73
dc.citation.issue3-4
dc.identifier.doi10.2298/JFI1702009A
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/26056/popovic.kognolingv.proucavanja.2017.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record