Show simple item record

Руски ментални глаголи као семантичка класа

dc.creatorKiklewicz, Aleksander К.
dc.date.accessioned2019-10-09T11:40:05Z
dc.date.available2019-10-09T11:40:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6441
dc.description.abstractThe subject of this article is subcategorization of Russian mental verbs (verbs of knowledge, understanding and thinking) considering information encoded in their form and structure about the mental (intellectual) functions and time schemata, i.e. taking into account such characteristics as continuity and limitations. The author refers to the extensive literature on this subject, above all, the publications of Russian researchers, such as L. M. Vasiliev, G. A. Zolotova, N. J. Shvedova et al., and also presents an analysis of the collected empirical material (543 units of modern Russian language). The conclusions concern the division of verbs into semantic classes as well as the degree of representation of each class.en
dc.description.abstractПредмет чланка су ментални глаголи у савременом руском језику (глаголи знања, схватања и мишљења), који се сагледавају као семантичка класа. Истраживање се базира на теорији семантичког поља, као и на теорији семантичких тезауруса. Аутор разматра супкатегоризацију verba cogitandi узимајући у обзир два критеријума: дескриптивне семантичке компоненте (тј. објективне параметре интелектуалних радњи, процеса, односа и стања), као и временскe схемe (ткз. унутрашње време), имајући у виду карактеристике попут непрекидности и ограничености. Консултована је лингвистичка линтература повезана са датом проблематиком, нарочито публикације руских лингвиста, међу којима су: Л. М. Васиљев, Г. А. Золотова, Н. Ј. Шведова, Н. С. Матвејева, Н. П. Тропињина и др. Tакође, aутор испитује поједине супкласе. Анализа се врши на грађи од 543 лексичке јединице из савременог руског језика. Указује се да репрезентативност појединих семантичких супкласа варира у већем или мањем степену. У сегменту о вишезначности менталних глагола аутор разликује регуларне и нерегуларне процесе семантичке деривације. Један од закључака тиче се фреквентности употребе појединих полисеманата. Истраживање verba cogitandi у парадигматском аспекту чини основу синтаксичке анализе менталних глагола као предмета истраживања пројекта (који се реализује уз подршку пољског Националног центра за науку), у којем се посебно води рачуна о лексикографској и контрастивној перспективиsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relation“Syntactic Properties of Verbs as the Basis for their Integrated Lexicographic Description (in View of the Comparison of Polish, Bulgarian and Russian languages)” 2014-2017, National Science Centre in Poland (Grant No.: 2013/11/B/HS2/03116)sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectlexissr
dc.subjectлексикаsr
dc.subjectлексичка семантикаsr
dc.subjectментални глаголиsr
dc.subjectсемантичка супкатегоризацијаsr
dc.subjectвишезначностsr
dc.subjectlexical semanticssr
dc.subjectmental verbssr
dc.subjectsemantic subcategorizationsr
dc.subjectpolysemysr
dc.titleRussian Mental Verbs as a Semantic Classen
dc.titleРуски ментални глаголи као семантичка класаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractKiklewicz, Aleksander K.; Ruski mentalni glagoli kao semantička klasa; Руссиан Ментал Вербс ас а Семантиц Цласс; Руссиан Ментал Вербс ас а Семантиц Цласс;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage7
dc.citation.epage28
dc.citation.volume73
dc.citation.issue3-4
dc.identifier.doidoi.org/10.2298/JFI1702009A
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/26020/kiklewicz.russian.verbs.2017.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record