Show simple item record

„Pseudo-yat“ in Dalmato-Romance and Balkan Latin (on Balkan Latin VIII)

dc.creatorЛигорио, Орсат Л.
dc.date.accessioned2019-10-04T10:47:11Z
dc.date.available2019-10-04T10:47:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6419
dc.description.abstractРасправља се о поријеклу и развитку тзв. псеудо-јата у далматској романштини и балканском латинитету, као нпр. у сх. мрчела–муртила– муртела од лат.-ром. *MYRTICELLA или у товијерна–товирна–товерна од лат.-ром. TABERNA. Предлаже се да је „псеудо-јат“ у кратким слоговима постао од лат.-ром. групе -ЕCC- а у дугим слоговима од лат.-ром. група -ЕRR-, -ЕRC- и овај се предлог даље испитује на грађи, која се састоји од 58 далмато-романских реликата. Закључује се да дио грађе показује псеу до-јат, а дио не. Ова чињеница битна је за стратификацију далматске романштине пошто ће реликти са псеудо-јатом бити старији од оних без псеудо-јата.sr
dc.description.abstractArticle discusses the origins and the development of the so-called pseudo-yat in Dalmatian Romance and Balkan Latin. (E.g. SCr. mrčela–murtila–murtela from Lat. *MYRTICELLA or tovijerna–tovirna–toverna from TABERNA.) Pseudo-yat is derived from -ЕCC-, in short syllables, and in long syllables from -ЕRR-, -ЕRC-. This suggestion is tried on 58 Dalmatian loans in Serbo-Croatian. The fact that pseudo-yat is found only in a part of these is of particular significance for the stratification of Dalmatian loans in Serbo-Croatian since loans with pseudo-yat are ostensibly older than the ones without it.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectисторијска фонологијаsr
dc.subjectисторическая фонологияsr
dc.subjectHistorical Phonologysr
dc.subjectэтимологияsr
dc.subjectсербохорватскийsr
dc.subjectдалматороманскийsr
dc.subjectбалканская латыньsr
dc.subjectетимологијаsr
dc.subjectсрпскохрватскиsr
dc.subjectдалматороманскиsr
dc.subjectбалкански латинитетsr
dc.subjectEtymologysr
dc.subjectSerbo-Croatiansr
dc.subjectDalmato-Romancesr
dc.subjectBalkan Latinsr
dc.titleТакозвани псеудо-јат у далматској романштини и балканском латинитету (из балканског латинитета VIII)sr
dc.title„Pseudo-yat“ in Dalmato-Romance and Balkan Latin (on Balkan Latin VIII)en
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractLigorio, Orsat L.; Takozvani pseudo-jat u dalmatskoj romanštini i balkanskom latinitetu (iz balkanskog latiniteta VIII);
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage43
dc.citation.epage72
dc.citation.volume71
dc.citation.issue3-4
dc.identifier.doi10.2298/JFI1504043L
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/25895/ligorio.pseudo.jat.2015.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record